Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8458/VPCP-QHQT hỗ trợ tài chính để tổ chức kỳ họp Hội đồng và Diễn đàn kiến trúc sư khu vực châu Á tại Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 8458/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 19/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8458/VPCP-QHQT
V/v hỗ trợ tài chính để tổ chức kỳ họp Hội đồng và Diễn đàn KTS ARCASIA tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi:

- Hội kiến trúc sư Việt Nam;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Công an.

 

Xét đề nghị của Hội kiến trúc sư Việt Nam tại văn bản số 107/KT ngày 25 tháng 8 năm 2010 về việc xin hỗ trợ tài chính để tổ chức kỳ họp Hội đồng và Diễn đàn kiến trúc sư khu vực châu Á (ARCASIA) tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc hỗ trợ tài chính để tổ chức kỳ họp Hội đồng và Diễn đàn kiến trúc sư ARCASIA tại Đà Nẵng năm 2011 như đề nghị của Hội kiến trúc sư Việt Nam nêu tại văn bản trên.

2. Hội kiến trúc sư Việt Nam làm việc cụ thể với Bộ Tài chính về nguồn và kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để tổ chức kỳ họp như ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 13963/BTC-HCSN ngày 18 tháng 10 năm 2010, trình duyệt theo quy định hiện hành, đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP và các PTTg (để b/c).
- VPCP: BTCN, các PCN;
- Các Vụ: TH, KGVX, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8458/VPCP-QHQT hỗ trợ tài chính để tổ chức kỳ họp Hội đồng và Diễn đàn kiến trúc sư khu vực châu Á tại Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


954
DMCA.com Protection Status

IP: 3.88.161.108