Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 7943/BTC-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Lê Tuấn Anh
Ngày ban hành: 11/07/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7943/BTC-ĐT
V/v kiến nghị của Công ty TNHH Hưng Định, tỉnh Tuyên Quang

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Hưng Định.

Trả lời văn bản số 5005/VPCP-ĐMDN ngày 08/6/2019 của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị của Công ty TNHH Hưng Định, tỉnh Tuyên Quang, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại đề nghị của Công ty TNHH Hưng Định không nêu rõ thời điểm nộp hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành về cơ quan thẩm tra quyết toán làm cơ sở để áp dụng Thông tư quy định về quyết toán dự án hoàn thành. Vì vậy, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về nội dung yêu cầu giảm trừ của Thanh tra tỉnh theo nội dung kiến nghị của Công ty TNHH Hưng Định

Theo nội dung phản ánh của Công ty TNHH Hưng Định, công trình được thi công năm 2014.

1.1. Việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán xây dựng công trình: Căn cứ quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (hiện nay được thực hiện theo quy định Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng) và các văn bản có liên quan. Theo đó dự toán xây dựng công trình được lập căn cứ vào giá vật liệu xây dựng được xác định phù hp với tiêu chuẩn, chủng loại và chất lượng vật liệu sử dụng cho công trình xây dựng cụ thể. Giá vật liệu xây dựng xác định trên cơ sở giá thị trường do tổ chức có chức năng cung cấp, báo giá của nhà sản xuất, thông tin giá của nhà cung cấp hoặc giá đã được áp dụng cho công trình khác có tiêu chuẩn, chất lượng tương tự.

Trường hợp qua thanh tra, phát hiện ra các sai phạm trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt dự toán tăng không đúng với quy định của pháp luật, Người ra quyết định thanh tra kiến nghị giảm trừ giá trị dự toán phê duyệt tăng không đúng, xử lý trách nhiệm của Chủ đầu tư, và các đơn vị, cá nhân có liên quan trong việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán không đúng.

Trường hợp việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán không đúng dẫn tới việc ký kết, thanh toán hợp đồng xây dựng (do giá gói thầu trong kế hoạch đấu thầu tăng không đúng) gây thất thoát vốn nhà nước, Người ra quyết định thanh tra kiến nghị xử lý trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị, cá nhân liên quan trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt dự toán gây thất thoát vốn nhà nước theo quy định.

1.2. Khi tiến hành thanh tra, Đoàn thanh tra kiểm tra hóa đơn đầu vào của công trình, thấy đơn giá đầu vào của các loại vật liệu không bằng (thấp hơn hoặc cao hơn) so với đơn giá trong bảng phân tích vật tư của dự toán do Chủ đầu tư cung cấp có các trường hợp xảy ra như sau:

- Vật liệu xây dựng đầu vào được xác định không phù hợp với tiêu chuẩn, chủng loại và cht lượng vật liệu sử dụng cho công trình xây dựng theo tiêu chuẩn đã quy định theo Hợp đồng mà có đơn giá đầu vào của vật liệu không bằng (thấp hơn) so với đơn giá trong bảng phân tích vật tư của dự toán do Chủ đu tư cung cấp; Đoàn thanh tra báo cáo người ra quyết định thanh tra kiến nghị xử lý phn chênh lệch giảm so với đơn giá vật liệu đã được ký Hợp đồng trọn gói.

- Vật liệu xây dựng đầu vào được xác định phù hp với tiêu chuẩn, chủng loại và chất lượng vật liệu sử dụng cho công trình xây dựng theo Hợp đồng trọn gói. Nếu do đơn giá vật tư, vật liệu trong hóa đơn đu vào căn cứ vào Hợp đồng thương mại, sự thỏa thuận giữa nhà thầu thi công và đơn vị cung ứng vật tư, vật liệu dựa trên nguyên tắc tự nguyện giữa các bên, đảm bảo quy định pháp luật mà có giá không bằng (thấp hơn) so với đơn giá trong bảng phân tích vật tư của dự toán do Chủ đầu tư cung cấp; mà Đoàn thanh tra yêu cầu giảm trừ giá trị tương ứng vi số tiền chênh lệch về giá đó là không phù hợp với loại hình Hợp đồng trọn gói theo Nghị định 48/2010/NĐ-CP.

2. Về nội dung yêu cầu cung cấp hồ sơ tài liệu

Theo Điều 47, Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010:

Điều 47. Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Đoàn thanh tra hành chính

2. Yêu cầu đối tượng thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu, o cáo bằng văn bn, giải trình về vấn đề liên quan đến nội dung thanh tra; yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu đó

Trường hợp Thanh tra tỉnh triển khai thanh tra theo đúng nhiệm vụ và quyền hạn, Thành viên đoàn thanh tra có quyền yêu cầu cung cấp hồ sơ tài liệu theo quy định tại điều 47 nêu trên.

Bộ Tài chính có ý kiến để Công ty TNHH Hưng Định biết và thực hiện. Trường hợp có khó khăn vướng mắc thì báo cáo các cơ quan liên quan của Tỉnh để đề xuất phương án báo cáo UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- V
ăn phòng Chính phủ;
- VCCI;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Vụ Pháp chế; Thanh tra Bộ;

- Lưu: VT, ĐT.(11b)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ ĐẦU TƯ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Tuấn Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7943/BTC-ĐT ngày 11/07/2019 về quyết toán dự án hoàn thành do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


447

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.204