Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 7313/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 13/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 7313/VPCP-KTN
V/v kinh phí thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 14 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông vận tải.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai (tờ trình số 2755/TTr-UBND ngày 5 tháng 9 năm 2010), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6758/BKH-KCHT&ĐT ngày 23 tháng 9 năm 2010), Bộ Tài chính (công văn số 10422/BTC-ĐT ngày 9 tháng 8 năm 2010), Giao thông vận tải (công văn số 6606/BGTVT-KHĐT ngày 22 tháng 9 năm 2010), về kinh phí thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 14, Pleiku – cầu 110 (ranh giới với tỉnh Đắk Lắk), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai chỉ đạo tính toán phương án thu phí hoàn vốn cho dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 14, đoạn Pleiku – cầu 110 (ranh giới với tỉnh Đắk Lắk) theo hình thức Hợp đồng BOT bao gồm cả kinh phí thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng cho Dự án; phối hợp với Bộ Giao thông vận tải trong quá trình triển khai thực hiện.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý; các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (5) Hong (19b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7313/VPCP-KTN ngày 13/10/2010 kinh phí thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 14 trên địa bàn tỉnh Gia Lai do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.307

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.172.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!