Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5713/BTC-TCDN của Bộ Tài chính về việc phân phối lợi nhuận và trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi

Số hiệu: 5713/BTC-TCDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 04/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5713/BTC-TCDN
V/v: "Phân Phối lợi nhuận và trích  lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi"

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2006 

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan Trung ương
 - Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố
 - Các tổng công ty Nhà nước

 

Trong thời gian vừa qua, Bộ Tài chính nhận được nhiều văn bản của các Bộ, địa phương và doanh nghiệp nêu những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện phân phối lợi nhuận và trích lập 2 quỹ khen thưởng và phúc lợi của các công ty nhà nước theo Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 2003. Về vấn đề này, Bộ Tài chính đã có công văn số 3978/BTC-TCDN ngày 28/3/2006 báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Văn phòng Chính phủ có công văn số 08/PCVB-VPCP ngày 4/4/2006 đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất các giải pháp xử lý cho phù hợp.

Trong khi chưa có văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sửa đổi, bổ sung cơ chế phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, Tổng công ty Nhà nước chỉ đạo các công ty nhà nước thực hiện phân phối lợi nhuận và trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi theo quy định của Luật Doanh nghiệp Nhà nước và Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Nghị định số 199/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sờ Tài chính các tỉnh, thành phố;
- Vụ TCNH, Vụ Bảo hiểm;
- Lưu: VT, Cục TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
Trần Xuân Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5713/BTC-TCDN của Bộ Tài chính về việc phân phối lợi nhuận và trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.393

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.255.5