Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4135/VPCP-KTTH về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục nước sinh hoạt bị ô nhiễm, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4135/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 23/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4135/VPCP-KTTH
V/v hỗ trợ kinh phí khắc phục nước sinh hoạt bị ô nhiễm, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình tại văn bản số 521/UBND-NLN ngày 4 tháng 4 năm 2008, ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3977/BKH-KTĐP&LT ngày 3 tháng 6 năm 2008; Tài chính tại văn bản số 5671/BTC-ĐT ngày 15 tháng 5 năm 2008; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 1210/BNN-TL ngày 6 tháng 5 năm 2008 về việc hỗ trợ vốn Dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống xử lý khẩn cấp nước sinh hoạt bị ô nhiễm, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình (Dự án), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình thống nhất với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn của Dự án cho phù hợp với khả năng hỗ trợ của ngân sách trung ương; trên cơ sở đó:

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cân đối, bố trí vốn hỗ trợ tỉnh Hòa Bình thực hiện Dự án trong kế hoạch hàng năm theo đúng quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng,
- VPCP: BTCN,
TTĐT, các Vụ: KTN, ĐP;
- Lưu: VT, KTTH (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4135/VPCP-KTTH về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục nước sinh hoạt bị ô nhiễm, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.881
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234