Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4124/BNN-TCLN bố trí vốn ngân sách cho Dự án Bảo vệ và phát triển rừng khu bảo vệ cảnh quan K9 giai đoạn 2013 - 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 4124/BNN-TCLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hà Công Tuấn
Ngày ban hành: 30/11/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4124/BNN-TCLN
V/v bố trí vốn ngân sách cho Dự án Bảo vệ và phát triển rừng khu bảo vệ cảnh quan K9 giai đoạn 2013 - 2020

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Tài chính

 

Thực hiện Quyết định số 1649/QĐ-TTg ngày 02/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu rừng bảo vệ cảnh quan đặc biệt Di tích lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội; trên cơ sở Công văn số 1144/BQLL-VP ngày 14/11/2012 của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc đề nghị bố trí vốn ngân sách cho Dự án Bảo vệ và phát triển rừng khu bảo vệ cảnh quan K9 giai đoạn 2013-2020 (có Quyết định 1142/QĐ-BQLL ngày 13/11/2012 của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc phê duyệt duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình lâm sinh bảo vệ và phát triển rừng Khu bảo vệ cảnh quan K9 giai đoạn 2013-2020 kèm theo), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cân đối bố trí vốn ngân sách trung ương thuộc nguồn vốn Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 để triển khai Dự án theo 2 phương án sau:

- Phương án 1: Thông báo trực tiếp vốn Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng cho Dự án thuộc Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh như đối với các Bộ, ngành trung ương;

- Phương án 2: Bố trí vốn Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng cho Dự án thuộc Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh như là một dự án thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý;

Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4124/BNN-TCLN bố trí vốn ngân sách cho Dự án Bảo vệ và phát triển rừng khu bảo vệ cảnh quan K9 giai đoạn 2013 - 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.797

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.226.76.98