Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4098/VPCP-KNTN về việc bổ sung nguồn vốn đóng cho Hiệp hội Phát triển quốc tế (IDA) thuộc nhóm Ngân hàng Thế giới (WB) lần thứ 15 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4098/VPCP-KNTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 20/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 4098/VPCP-KNTN
V/v Bổ sung nguồn vốn đóng cho IDA thuộc WB lần thứ 15

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 5283/NHNN-HTQT ngày 13 tháng 6 năm 2008), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc đóng bổ sung Nguồn vốn cho Hiệp hội Phát triển quốc tế (IDA) thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới (WB) nhằm duy trì tỷ lệ quyền bỏ phiếu của Việt Nam tại IDA như kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nêu tại văn bản trên.

2. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Bộ Tài chính tiến hành thủ tục góp vốn và thực hiện hạch toán phần đóng cho IDA theo hình thức phát hành Giấy nhận nợ bằng Đồng Việt Nam, căn cứ vào Nghị quyết và Thông báo của Hội đồng Thống đốc IDA cho từng đợt đóng bổ sung cụ thể. Riêng mức đóng bổ sung cho IDA lần thứ 15 là 531.837.956 VN Đồng (tương đương với 33.050USD).

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhân:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- PTT Phạm Gia Khiêm (để b/c);
- VPCP: BTCN, các Vụ: TH, KTTH, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2). 12

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4098/VPCP-KNTN về việc bổ sung nguồn vốn đóng cho Hiệp hội Phát triển quốc tế (IDA) thuộc nhóm Ngân hàng Thế giới (WB) lần thứ 15 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.780
DMCA.com Protection Status

IP: 52.90.59.110