Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 17940/BTC-KBNN năm 2017 về chi ngân sách nhà nước trong tháng đầu năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 17940/BTC-KBNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Huỳnh Quang Hải
Ngày ban hành: 29/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 17940/BTC-KBNN
V/v chi NSNN trong tháng đầu năm 2018

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác ở trung ương
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước s83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương thực hiện phân bổ và giao dự toán ngân sách cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc và đơn vị thuộc ngân sách cấp dưới trước ngày 31/12 năm trước; đồng thời nhập ngay dự toán vào hệ thống TABMIS cho các đơn vị sử dụng ngân sách gửi cơ quan tài chính cùng cấp, KBNN nơi giao dịch để thực hiện. Trường hợp cơ quan tài chính cùng cấp thực hiện kiểm tra dự toán đơn vị dự toán cấp 1 đã giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách mà phát hiện việc phân bổ không đúng quy định thì yêu cầu đơn vị dự toán cấp 1 điều chỉnh lại quyết định giao dự toán và điều chỉnh số liệu đã nhập vào TABMIS cho phù hợp.

2. Trong trường hợp dự toán ngân sách và phương án phân bngân sách đã được Quốc hội, Hội đồng nhân dân quyết định; cấp có thẩm quyền đã phân bổ nhưng chưa được các Bộ, ngành (đối với cơ quan trung ương) và cơ quan tài chính (đối với cơ quan địa phương) nhập trên hệ thống TABMIS; các đơn vị sử dụng NSNN gửi Quyết định giao dự toán của cấp có thẩm quyền (bằng bản giấy) đến KBNN để thực hiện chi NSNN tháng 01/2018 đối với các khoản chi không thể trì hoãn được như: Chi lương, các khoản chi phụ cấp cho cán bộ công chức, chi cho người có công với cách mạng và một số khoản chi cần thiết khác để bảo đảm hoạt động của bộ máy nhà nước, trừ các khoản mua sắm trang thiết bị, sửa chữa.

3. Từ tháng 02/2018 trở đi, KBNN chỉ thực hiện thanh toán các khoản chi NSNN khi các Bộ, ngành (đối với cơ quan trung ương) và cơ quan tài chính (đối với cơ quan địa phương) đã hoàn thành việc phân bổ dự toán NSNN chi tiết đến các đơn vị thuộc, trực thuộc trên hệ thống TABMIS.

Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác ở trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW triển khai thực hiện, trong quá trình thực hiện nếu phát sinh các nội dung vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để xem xét, xử lý kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở TC, KBNN các tỉnh (TP)
trực thuộc TW;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, KBNN (350 bản)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Quang Hải

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 17940/BTC-KBNN năm 2017 về chi ngân sách nhà nước trong tháng đầu năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


554
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.10.219