Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6312/VPCP-QHQT ngày 22/12/2003 của Văn phòng Chính phủ về việc đàm phán và ký các Hiệp định dẫn độ và Hiệp định tương trợ Tư pháp về hình sự với ấn Độ và các nước khác

Số hiệu: 6312/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Sự
Ngày ban hành: 22/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6312/VPCP-QHQT
V/v đàm phán và ký các Hiệp định dẫn độ và Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự với ấn Độ và các nước khác.

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2003

 

Kính gửi:

 

- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Công an,
- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tại công văn số 1857 TTr/NG-LS ngày 22 tháng 7 năm 2003 và ý kiến của Bộ Công an tại công văn số 1578/BCA(V19) ngày 24 tháng 9 năm 2003 về việc ấn Độ đề nghị đàm phán ký kết Hiệp định dẫn độ và Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự, Phó Thủ tướng Vũ Khoan thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Công an chủ trì đàm phán ký kết Hiệp định dẫn độ và Hiệp định tương trợ tư pháp hình sự với ấn Độ và các nước khác theo đúng các quy định của Pháp lệnh về ký kết và thực hiện các điều ước quốc tế của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 20 tháng 8 năm 1998.

Văn phòng Chính phủ thông báo các cơ quan biết và thực hiện.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6312/VPCP-QHQT ngày 22/12/2003 của Văn phòng Chính phủ về việc đàm phán và ký các Hiệp định dẫn độ và Hiệp định tương trợ Tư pháp về hình sự với ấn Độ và các nước khác

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.084
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45