Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5646/VPCP-KTTH ngày 09/10/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn cơ chế thanh toán qua ngân hàng

Số hiệu: 5646/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Minh Thông
Ngày ban hành: 09/10/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5646/VPCP-KTTH
V/v hướng dẫn cơ chế thanh toán qua ngân hàng

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2002

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh,
- Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn.

 

Về đề nghị của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn tại công văn số 1080/TCT-TH ngày 07 tháng 10 năm 2002, hướng dẫn cụ thể thanh toán qua ngân hàng đối với xuất khẩu qua biên giới đất liền (xin gửi bản chụp công văn kèm theo), Văn phòng Chính phủ kính đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, xử lý theo thẩm quyền và trả lời cho các đơn vị; nếu có vướng mắc hoặc vượt quá thẩm quyền đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sớm tổng hợp tình hình chung, thống nhất đề xuất giải pháp thích hợp nhằm kịp thời tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế thanh toán cho các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 3302/VPCP-KTTH ngày 14 tháng 6 năm 2002 của Văn phòng Chính phủ, về tổ chức giao ban để thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Minh Thông

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5646/VPCP-KTTH ngày 09/10/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn cơ chế thanh toán qua ngân hàng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.642
DMCA.com Protection Status