Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4566/VPCP-CN ngày 17/09/2003 của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung một số hạng mục sử dụng vốn dư dự án hai tuyến đường thuỷ phía Nam

Số hiệu: 4566/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Sự
Ngày ban hành: 17/09/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4566/VPCP-CN
V/v bổ sung một số hạng mục  sử dụng vốn dư Dự án hai tuyến đường thuỷ phía Nam

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Giao thông Vận tải,
- Bộ Tài chính,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải (công văn số 1903 KHĐT/GTVT ngày 8 tháng 5 năm 2003 và số 3303/GTVT-KHĐT ngày 1 tháng 8 năm 2003) và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5391 BKH/KCHT-ĐT ngày 4 tháng 9 năm 2003) về bổ sung thêm một số hạng mục sử dụng vốn dư của Dự án nâng cấp hai tuyến đường thuỷ phía Nam và cảng Cần Thơ (vốn vay Ngân hàng Thế giới), Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép bổ sung một số hạng mục sử dụng vốn dư Dự án nâng cấp hai tuyến đường thuỷ phía Nam và cảng Cần Thơ như đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản trên.

2. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện các thủ tục bổ sung điều chỉnh Hiệp định với Ngân hàng Thế giới.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông Vận tải, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan biết, thực hiện.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4566/VPCP-CN ngày 17/09/2003 của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung một số hạng mục sử dụng vốn dư dự án hai tuyến đường thuỷ phía Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.771
DMCA.com Protection Status

IP: 34.234.76.59