Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 3208/BNN-TY 2021 tăng cường phòng chống dịch bệnh thủy sản

Số hiệu: 3208/BNN-TY Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Phùng Đức Tiến
Ngày ban hành: 31/05/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3208/BNN-TY
V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh thủy sản

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2021

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Theo số liệu báo cáo của các địa phương, từ đầu năm 2021 đến nay, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại là trên 8.300 ha (bao gồm: trên 8.000 ha nuôi tôm, trên 250 ha nuôi cá tra và một số loài thủy sản khác), gây tổn thất hàng trăm tỷ đồng; kết quả giám sát dịch bệnh cho thấy liều loại bệnh nguy hiểm tiếp tục xuất hiện và có nguy cơ lây lan rộng (bao gồm các bệnh trên tôm: đốm trắng, hoại tử gan tụy cấp tính, hoại tử cơ quan tạo máu và cơ quan biểu mô, vi bào tử trùng, các bệnh trên cá tra: xuất huyết, gan thận mủ,...). Tuy nhiên, còn trên 6.000 ha tôm nuôi bị thiệt hại nhưng không được các cơ quan chuyên môn của địa phương lấy mẫu xét nghiệm, không xác định được nguyên nhân. Mặt khác, công tác thống kê, báo cáo số liệu dịch bệnh còn nhiều bất cập; công tác điều tra dịch tễ, giám sát chủ động dịch bệnh, quan trắc cảnh báo môi trường chưa được triển khai đồng bộ để kịp thời cảnh báo, ứng phó và phòng chống dịch bệnh có hiệu quả, đặc biệt tại cấp thôn, ấp, cấp xã, huyện.

Để khắc phục tình trạng nêu trên và nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh thủy sản, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ thực trạng nuôi trồng thủy sản, tình hình dịch bệnh thủy sản tại địa phương để chỉ đạo các Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức thực hiện những nội dung sau:

1. Khẩn trương tổ chức triển khai “Kế hoạch quốc gia phòng chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi, giai đoạn 2021 - 2030” ban hành kèm theo Quyết định số 434/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ; các văn văn số 2635/BNN-TY ngày 07/5/2021 và số 2772/TB-BNN-VP ngày 14/5/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

2. Tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung và cấp kinh phí bảo đảm triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản, bao gồm: Tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm xác định nguyên nhân, điều tra dịch tễ hiện tượng thủy sản chết nhiều, chết bất thường, nghi ngờ có dịch bệnh xuất hiện; tổ chức giám sát chủ động dịch bệnh, kết hợp với quan trắc môi trường để cảnh báo vùng nuôi và triển khai biện pháp phòng, chống dịch phù hợp; bổ sung nguồn hóa chất, khử trùng; đẩy mạnh việc xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh, giám sát tại các vùng, cơ sở, chuỗi sản xuất thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống.

3. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn thú y, thủy sản của địa phương, phối hợp với chính quyền cơ sở chủ động bám sát địa bàn, theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh, hiện tượng thủy sản chết nhiều và chết bất thường, tổ chức thống kê, báo cáo, đánh giá đúng thực trạng và có giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh; chấn chỉnh công tác thống kê, báo cáo số liệu dịch bệnh thủy sản, đặc biệt tại cấp thôn, ấp, cấp xã, huyện.

4. Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 để quyết định thành lập các Đoàn công tác trực tiếp đến (hoặc tổ chức họp trực tuyến) các địa bàn trọng điểm về nuôi trồng thuỷ sản, đặc biệt những nơi bị thiệt hại, dịch bệnh hoặc khu vực có nguy cơ cao phát sinh dịch bệnh để kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, giảm thiểu thiệt hại cho người nuôi.

5. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng chống dịch bệnh thủy sản cho người nuôi, đặc biệt là về chất lượng con giống, xử lý nguồn nước, lấy mẫu giám sát xét nghiệm bệnh trong cơ sở nuôi, các biện pháp tiêu độc, khử trùng và xử lý khi có dịch bệnh trong cơ sở, xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị có văn bản phản ánh kịp thời về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phối hợp xử lý./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Lê Minh Hoan (để b/c);
- Tổng cục Thủy sản (để t/h);
- Cục Thú y và các đơn vị thuộc Cục (để t/h);
- Sở NN&PTNT, CCCN&TY, CCTS các tỉnh, TP (để t/h);
- Lưu: VT, TY.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phùng Đức Tiến

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3208/BNN-TY ngày 31/05/2021 về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


440

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!