Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3204/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 12/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3204/TCHQ-GSQL

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2005

 

Kính gửi:  Cục hải quan Hà Nội

 

Ngày 14/7/2005, Bộ Thương mại có công văn số 3366/TM-KHĐT gửi Công ty Phát triển sản phẩm mới, công nghệ mới (DPT) về việc giải quyết hàng gia công tồn đọng của hợp đồng gia công chuyển hệ đầu video, ti vi đã qua sử dụng (sao gửi kèm theo). Để phối hợp với Bộ Thương mại trong việc giải quyết trường hợp này. Tổng cục yêu cầu Cục Hải quan Hà Nội thực hiện một số điểm sau:

1-Tiếp tục theo dõi, quản lý chặt chẽ số hàng hoá còn tồn đọng chưa xuất khẩu được, ngăn chặn việc thâm lậu hàng vào thị trường nội địa; theo dõi việc quyết định phương án giải quyết số hàng tồn này của các cơ quan có thẩm quyền.

2-Nếu Bộ Thương mại và Bộ Tài nguyên & Môi trường cho phép tiêu hủy tại Việt Nam hoặc Thủ tướng Chính phủ đồng ý để Công ty DPT tặng cho các tổ chức từ thiện số hàng hóa này thì việc làm thủ tục tiêu hủy, biếu tặng thực hiện theo quy định hiện hành.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT; GSQL (2bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3204/TCHQ-GSQL ngày 12/08/2005 giải quyết hàng gia công tồn đọng của hợp đồng gia công chuyển hệ đầu video, ti vi đã qua sử dụng do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.011

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.172.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!