Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2296/VPCP-QHQT ngày 02/05/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý kiến nghị của Công ty liên doanh Chế tạo biến thế VNTRA

Số hiệu: 2296/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 02/05/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2296/VPCP-QHQT
V/v: Xử lý kiến nghị của Công ty liên doanh Chế tạo biến thế VNTRA

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2002

 

Kính gửi:

 

- Các Bộ: Công nghiệp, Kế hoạch và Đầu tư,
Tài chính, Ngoại giao.

 

Xét đề nghị của Bộ Công nghiệp (công văn số 1127CV-KHĐT ngày 2 tháng 4 năm 2002) về việc xử lý kiến nghị của Công ty liên doanh chế tạo biến thế VNTRA, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc chuyển nhượng phần vốn góp của Bên Việt Nam cho Bên nước ngoài trong Công ty liên doanh chế tạo biến thế VNTRA và chuyển doanh nghiệp sang hoạt động theo hình thức 100% vốn nước ngoài với các điều kiện chuyển nhượng như kiến nghị của Bộ Công nghiệp tại công văn nêu trên.

2. Giao các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công nghiệp, Tài chính phối hợp xử lý các vấn đề cụ thể trong việc chuyển nhượng và chuyển đổi doanh nghiệp sang hoạt động theo hình thức doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài và việc sử dụng số tiền chuyển nhượng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2296/VPCP-QHQT ngày 02/05/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý kiến nghị của Công ty liên doanh Chế tạo biến thế VNTRA

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.607
DMCA.com Protection Status