Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1406/HTPT/KHNV của Quỹ hỗ trợ phát triển về việc thực hiện kế hoạch tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2001

Số hiệu: 1406/HTPT/KHNV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Quỹ hỗ trợ phát triển Người ký: Đỗ Ngọc Tước
Ngày ban hành: 06/09/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1406/HTPT/KHNV

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2001

 

CÔNG VĂN

CỦA QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SỐ 1406 HTPT/KHNV NGÀY 06 THÁNG 9 NĂM 2001 VỀ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TÍN DỤNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƯỚC NĂM 2001

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Tổng công ty Nhà nước
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Quyết định số 41/2001/QĐ-TTg ngày 26/03/2001 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2001, Quỹ hỗ trợ phát triển đã thông báo kế hoạch tín dụng đầu tư phát triển năm 2001 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Tổng công ty Nhà nước, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tuy nhiên cho đến nay vẫn còn một số Tổng công ty Nhà nước và UBND tỉnh chưa đăng ký kế hoạch tín dụng đầu tư năm 2001 với Quỹ hỗ trợ phát triển. Một số dự án đã đăng ký kế hoạch với Quỹ nhưng chưa triển khai được do một số nguyên nhân:

- Chưa có cơ chế tài chính về vốn đầu tư (Dự án điện Cao Ngạn, Na Dương của Tổng công ty than).

- Đăng ký kế hoạch khi dự án chưa được Quỹ hỗ trợ phát triển thẩm định phương án tài chính, phương án trả nợ vốn vay theo quy định tại Nghị định số 43/1999/NĐ-CP ngày 29/6/1999 của Chính phủ về tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước (Dự án Tàu 11.500 tấn của TCT công nghiệp tàu thuỷ).

- Nguồn trả nợ không rõ (27 dự án khởi công mới năm 2001 và chuyển từ nguồn NSNN sang của Bộ Giao thông theo văn bản số 411/CP-CN ngày 16/5/2001 của Chính phủ).

- Một số dự án được đăng ký kế hoạch tín dụng đầu tư phát triển năm 2001 nhưng không đúng đối tượng hoặc chưa đủ thủ tục đầu tư và xây dựng.

Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2001, Quỹ hỗ trợ phát triển đề nghị các Bộ, cơ quan ngang bộ, Tổng công ty Nhà nước, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai một số việc như sau:

1. Đối với các dự án đã được đăng ký kế hoạch tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2001 nhưng không đúng đối tượng, chưa đủ thủ tục đầu tư và xây dựng hoặc không có khả năng thực hiện hết nguồn vốn tín dụng đã đăng ký, đề nghị các Bộ, các cơ quan ngang bộ, Tổng công ty Nhà nước, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương điều chuyển vốn cho các dự án có đủ điều kiện triển khai thực hiện. Trường hợp không có khả năng thực hiện hết số vốn tín dụng đầu tư phát triển mà Quỹ hỗ trợ phát triển đã thông báo, Bộ, cơ quan ngang bộ, Tổng công ty Nhà nước, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có văn bản thông báo ngay cho Quỹ hỗ trợ phát triển để điều chuyển kịp thời nguồn vốn cho các đơn vị đang thiếu vốn.

2. Trường hợp thiếu vốn cho các dự án có đầy đủ các điều kiện triển khai thực hiện, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang bộ, Tổng công ty Nhà nước, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đăng ký bổ sung kế hoạch tín dụng đầu tư phát triển năm 2001 hoặc ứng trước kế hoạch năm 2002 cho các dự án với Quỹ hỗ trợ phát triển trong tháng 9 năm 2001.

3. Hồ sơ vay vốn của các dự án đã đăng ký kế hoạch tín dụng đầu tư phát triển năm 2001 được gửi tới Quỹ hỗ trợ phát triển chậm nhất vào ngày 15/12/2001. Các dự án gửi hồ sơ vay vốn tới Quỹ hỗ trợ phát triển sau ngày 15/12/2001 nếu đủ điều kiện vay vốn Quỹ hỗ trợ phát triển vẫn xem xét cho vay với điều kiện các Bộ, cơ quan ngang bộ, Tổng công ty Nhà nước, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có văn bản cam kết bố trí vào kế hoạch tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2002.

4. Hồ sơ xin hỗ trợ lãi suất sau đầu tư của các dự án đã đăng ký kế hoạch hỗ trợ lãi suất sau đầu tư năm 2001 được gửi tới Quỹ hỗ trợ phát triển chậm nhất vào ngày 15/12/2001.

Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang bộ, Tổng công ty Nhà nước, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan có liên quan, các chủ đầu tư thực hiện hướng dẫn trên, đồng thời phối hợp với Quỹ hỗ trợ phát triển nhằm hoàn thành kế hoạch tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2001.

 

Đỗ Ngọc Tước

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1406/HTPT/KHNV ngày 06/09/2001 của Quỹ hỗ trợ phát triển về việc thực hiện kế hoạch tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2001

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.161

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.51.151
server250