Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1399/CP-QHQT ngày 13/10/2003 của Chính phủ về việc Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án "Phát triển giáo dục trung học phổ thông"

Số hiệu: 1399/CP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 13/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1399/CP-QHQT
V/v báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án “Phát triển GDTH phổ thông”

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2003

 

Kính gửi:

 - Bộ Giáo dục và Đào tạo,
 - Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
 - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
 - Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo (các công văn số: 1119/THPT ngày 11 tháng 12 năm 2002, 4399/THPT ngày 28 tháng 5 năm 2003 và 7298/GDTrH ngày 22 tháng 8 năm 2003) và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4153/BKH/VPĐT ngày 10 tháng 7 năm 2003) về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án “Phát triển giáo dục trung học phổ thông”, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt và chịu trách nhiệm về Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án “Phát triển giáo dục trung học phổ thông” vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), trên cơ sở các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cho Dự án (văn bản số 1337/CP-QHQT ngày 25 tháng 10 ăm 2002), Hiệp định vay vốn ADB cho Dự án (đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại văn bản số 1282/VPCP-QHQT ngày 21 tháng 3 năm 2003) và ý kiến của các cơ quan liên quan, sau khi lưu ý và làm rõ một số vấn đề sau:

- Sự cần thiết, quy mô và phạm vi đầu tư cho các nội dung như: cấp miễn phí băng hình, sách bài tập cho giáo viên học sinh, bồi dưỡng cho giáo viên dạy thí điểm, nghiên cứu biên soạn tài liệu, đào tạo chuyên gia về xây dựng chương trình, thiết kế tài liệu hướng dẫn tại nước ngoài, trang bị phòng thí nghiệm đa phương tiện tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo không trùng  lặp với hoạt động đổi mới nội dung, chương trình sách giáo khoa trung học phổ thông và các chương trình khác có liên quan mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã và đang thực hiện.

- Việc gắn kết nội dung xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị của Dự án với chương trình kiên cố hoá trường lớp hiện nay.

- Cần tận dụng có hiệu quả Hỗ trợ kỹ thuật tăng cường năng lực thực hiện Dự án phát triển giáo dục trung học phổ thông do ADB tài trợ để xác định rõ các tiêu chí, tiêu chuẩn làm căn cứ xác định mức đầu tư cho 61 trường trung học phổ thông mẫu, 2 trường trung học phổ thông đạt tiêu chuẩn quốc tế, từ đó thực hiện đầu tư cho 61 trường trung học phổ thông mẫu và 2 trường trung học phổ thông đạt tiêu chuẩn quốc tế như một nội dung của Dự án./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1399/CP-QHQT ngày 13/10/2003 của Chính phủ về việc Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án "Phát triển giáo dục trung học phổ thông"

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.879
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.213.116