Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1222/CP-VX của Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng chống tệ nạn mại dâm

Số hiệu: 1222/CP-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 07/10/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1222/CP-VX

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2002

 

CÔNG VĂN

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 1222/CP-VX NGÀY 7 THÁNG 10 NĂM 2002 VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN MẠI DÂM

Kính gửi:

 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
- Cơ quan Trung ương của các Đoàn thể.

Sau gần hai năm thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2001-2005 theo Quyết định số 151/2000/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ, công tác này đã có những chuyển biến tích cực, gắn kết với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" nên đã xây dựng thêm được nhiều xã, phường lành mạnh, không có tệ nạn xã hội. Các công tác tuyên truyền, giáo dục, quản lý nhà nước được đẩy mạnh hơn; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống tệ nạn mại dâm được hoàn thiện hơn; công tác kiểm tra, kiểm soát và quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm được tăng cường; đẩy mạnh điều tra, khám phá, truy quét các đường dây, tụ điểm tổ chức mại dâm; việc tổ chức giáo dục, chữa trị, hoàn lương, giúp đỡ tạo việc làm và tái hoà nhập cộng đồng cho gái mại dâm hiệu quả hơn.

Tuy vậy, tệ nạn mại dâm còn diễn biến phức tạp. Tệ buôn bán phụ nữ trẻ em vì mục đích mại dâm có chiều hướng gia tăng. Mại dâm trá hình và các biến tướng của nó ở một số cơ sở kinh doanh dịch vụ về văn hoá vẫn tồn tại. Số gái mại dâm nghiện ma tuý và nhiễm HIV/AIDS gia tăng. Có một số nơi đã xuất hiện hiện tượng đồng tính luyến ái, mại dâm nam.

Để thực hiện được các mục tiêu đã đề ra trong Chương trình hành động phòng, chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2001-2005, tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt trên mọi địa bàn, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đánh giá, kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch, tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh triển khai công tác phòng chống tệ nạn mại dâm theo Quyết định 151/2000/QĐ-TTg và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về triển khai Chương trình hành động phòng chống mại dâm giai đoạn 2001-2005 tại Thông báo số 109/TB-VPCP ngày 27/8/2001 của Văn phòng Chính phủ.

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo và hướng dẫn các Bộ, ngành và các địa phương tiến hành tổ chức sơ kết ba năm thực hiện Quyết định 151/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (2001-2003); chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, củng cố tổ chức phòng chống tệ nạn mại dâm phù hợp với yêu cầu hiện nay; tổng kết và phát triển các mô hình phòng chống mại dâm có hiệu quả; chỉ đạo củng cố và xây dựng các Trung tâm giáo dục và chữa trị cho gái mại dâm; chỉ đạo các địa phương phối hợp lồng ghép các chương trình dạy nghề, tạo việc làm, ổn định đời sống, giúp đối tượng hoàn lương.

3. Bộ Công an chỉ đạo lực lượng công an các cấp mở các đợt cao điểm truy quét tệ nạn mại dâm, triệt phá các tổ chức hoặc cá nhân hoạt động mại dâm hoặc mại dâm trá hình, buôn bán phụ nữ, trẻ em; chấn chỉnh công tác quản lý địa bàn, khai báo tạm trú, tạm vắng.

- Chỉ đạo, rà soát lại tổ chức bộ máy, tăng cường cán bộ phòng, chống tệ nạn mại dâm ở các địa phương, nhất là các địa phương trọng điểm.

- Phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh các vi phạm liên quan đến mại dâm, bảo kê cho hoạt động mại dâm.

4. Bộ Văn hoá - Thông tin chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh các cơ sở dịch vụ văn hoá và hoạt động văn hoá, kết hợp chặt chẽ giữa quản lý ngành và quản lý địa bàn, củng cố trật tự và lành mạnh hoá các hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá. Xử lý nghiêm khắc theo pháp luật các hành vi vi phạm hoặc tái phạm các quy định của Nghị định 87/CP ngày 12 tháng 12 năm 1995 của Chính phủ về phòng, chống tệ nạn xã hội. Phối hợp với Bộ Bưu chính, Viễn thông ngăn chặn có hiệu quả các nội dung có ảnh hưởng xấu trên mạng Internet.

5. Bộ Quốc phòng chỉ đạo lực lượng biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương các xã biên giới tăng cường ngăn chặn, truy quét tệ nạn mại dâm dọc tuyến biên giới; phối hợp với các lực lượng công an phát hiện và triệt phá các đường dây buôn bán phụ nữ, trẻ em ra nước ngoài.

6. Bộ Tài chính bảo đảm cấp đủ và đúng tiến độ kinh phí phòng chống mại dâm hàng năm cho các Bộ, ngành, đoàn thể và các địa phương.

7. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các ngành Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hoá - Thông tin, Y tế, Giáo dục - Đào tạo phối hợp đồng bộ thực hiện các hoạt động phòng chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn. Chủ động bố trí đủ kinh phí, đúng tiến độ cho các đơn vị tham gia phòng, chống tệ nạn mại dâm. Đồng thời, chỉ đạo phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc quy hoạch, sắp xếp các cơ sở kinh doanh dịch vụ hoạt động văn hoá, cấp giấy phép kinh doanh và chỉ đạo các cơ quan bảo vệ pháp luật thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh các tệ nạn xã hội.

- Tăng cường cán bộ, đầu tư nguồn nhân lực cho công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, trong đó có tệ nạn mại dâm; củng cố cơ sở vật chất và chấn chỉnh hoạt động của cơ sở chữa bệnh thành lập theo Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính; thực hiện lồng ghép có hiệu quả công tác quản lý giúp đỡ đối tượng hoàn lương tại cộng đồng với các chương trình xoá đói giảm nghèo, dạy nghề, vay vốn, tạo việc làm tại địa phương.

8. Thủ tướng Chính phủ đề nghị các tổ chức chính trị và chính trị - xã hội chỉ đạo các cấp Hội và đoàn thể phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành và địa phương đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", kết hợp với phong trào xây dựng xã phường lành mạnh, không có tệ nạn xã hội trên mọi địa bàn, đặc biệt là các địa bàn trọng điểm. Phát động phong trào toàn dân lên án, phát hiện, tố giác những vi phạm liên quan đến mại dâm, kết hợp giáo dục hoàn lương cho gái mại dâm; phối hợp với chính quyền thực hiện có hiệu quả Chương trình phòng, chống tệ nạn mại dâm.

 

Phạm Gia Khiêm

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1222/CP-VX của Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng chống tệ nạn mại dâm

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.956

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.26.179.196