Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6007/BNN-TCCB về tổ chức kỳ thi nâng ngạch giảng viên chính, cao cấp năm 2010 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 6007/BNN-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Lê Thị Bình
Ngày ban hành: 01/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6007/BNN-TCCB
V/v tổ chức kỳ thi nâng ngạch giảng viên chính, giảng viên cao cấp năm 2010

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Trường Đại học;
- Các trường Cán bộ quản lý;
- Các trường Cao đẳng thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT.

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 6946/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 19 tháng 10 năm 2010 về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch giảng viên chính, giảng viên cao cấp (có sao gửi kèm theo công văn số 6946).

Để đảm bảo quyền lợi của các cán bộ, công chức, viên chức, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị nghiên cứu công văn số 6946/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 19 tháng 10 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và thành lập Hội đồng sơ tuyển cử cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện thi nâng ngạch. Danh sách và hồ sơ đăng ký gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Vụ Tổ chức cán bộ) và gửi trích ngang (fileExcel, Font chữ Times Roman) theo địa chỉ thư điện tử: thoantt.tccb@gmail.com chậm nhất vào ngày 12/11/2010 để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ cử cán bộ, công chức, viên chức dự thi nâng ngạch, quá thời hạn trên đơn vị không gửi hồ sơ về Bộ coi như đơn vị không có nhu cầu dự thi nâng ngạch giảng viên chính, giảng viên cao cấp năm 2010.  

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG   
Lê Thị Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6007/BNN-TCCB về tổ chức kỳ thi nâng ngạch giảng viên chính, cao cấp năm 2010 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.333

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.180.108