Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3864/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc trợ cấp thôi việc đối với người lao động ký nhiều HĐLĐ kế tiếp nhau

Số hiệu: 3864/LĐTBXH-LĐVL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Đại Đồng
Ngày ban hành: 14/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG,
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3864/LĐTBXH-LĐVL
V/v: trợ cấp thôi việc đối với người
lao động ký nhiều HĐLĐ kế tiếp nhau

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2005 

Kính gửi: Ban quản lý các khu công nghiệp Bình Dương

Trả lời công văn số 485/CV-BQL ngày 27/10/2005 của quý Ban hỏi về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Trường hợp người lao động ký nhiều hợp đồng lao động liên tiếp nhau với một người sử dụng lao động, nhưng có một hợp đồng lao động người lao động vi phạm kỷ luật lao động bị sa thải theo Điểm a, b Khoản 1 Điều 85 của Bộ luật Lao động, thì đối với hợp đồng lao động đó người lao động không được trợ cấp thôi việc. Các hợp đồng lao động khác người lao động vẫn được trợ cấp thôi việc.

Đề nghị quý Ban hướng dẫn các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp thuộc quyền quản lý của mình thực hiện đúng các quy định của pháp luật lao động để bảo đảm quyền lợi cho người lao động./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, Vụ LĐVL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
 
 
 
 
Nguyễn Đại Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3864/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc trợ cấp thôi việc đối với người lao động ký nhiều HĐLĐ kế tiếp nhau

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.122

DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.62.171