Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3232/UBND-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Hòa Bình
Ngày ban hành: 30/09/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3232/UBND-ĐT
Về phối hợp vận chuyển người lao động từ các tỉnh, thành phố đến làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh trong tình hình mới

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức cho người dân trở về quê trong thời gian Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, tình hình dịch bệnh đang từng bước được kiểm soát. Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng Kế hoạch tăng cường kiểm soát, phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển đến làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng Phương án tổ chức vận chuyển người lao động đến Thành phố Hồ Chí Minh làm việc trong tình hình mới (sau đây gọi tắt là "phương án”), Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm hỗ trợ và phối hợp thực hiện các nội dung như sau:

1. Tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động đáp ứng đủ các điều kiện (theo phương án) được di chuyển đến làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Chỉ đạo Sở Giao thông vận tải của tỉnh, thành phố phối hợp với cơ quan đầu mối của Thành phố Hồ Chí Minh (Sở Giao thông vận tải Thành phố) trong công tác tổ chức vận chuyển người lao động đến Thành phố làm việc theo phương án và kế hoạch.

3. Chỉ đạo lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19 thuộc phạm vi quản lý tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện có giấy nhận diện QRCode (do Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cấp) được vận chuyển người lao động đến Thành phố Hồ Chí Minh theo kế hoạch.

4. Chỉ đạo các đơn vị tham gia vận chuyển chấp hành nghiêm phương án phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố liên quan, Tổng Cục đường bộ Việt Nam (Công văn số 4973/TCĐBVN-VT ngày 17 tháng 7 năm 2021) và các cơ quan có liên quan.

5. Tạo điều kiện cho lái xe và nhân viên phục vụ trên xe không thực hiện cách ly y tế khi quay trở về tỉnh, thành phố.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh rất mong nhận được sự phối hợp của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố./.

 

Nơi nhận: (kèm Phương án)
- Như trên;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐNDTP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Các Sở: GTVT, Y tế LĐTB&XH:
- Công an TP; Bộ Tư lệnh TP;
- UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức;
- BQL các KCX và CN (Hepza);
- BQL Khu Công nghệ cao TP;
- VPUB: CVP, các PCVP;
- Phòng TH, KT, VX, ĐT;
- L
ưu: VT, (ĐT-HS)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hòa Bình

 

PHƯƠNG ÁN

TỔ CHỨC VẬN CHUYỂN NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐẾN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LÀM VIỆC TRONG TÌNH HÌNH MỚI
(Kèm theo Công văn số 3232/UBND-ĐT ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)

1. Mục đích - Yêu cầu:

Tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động từ các tỉnh, thành phố di chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh làm việc đảm bảo an toàn và thuận lợi.

Công tác vận chuyển phải đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch Covid-19 theo quy định của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế và các địa phương nơi đi và nơi đến.

Hoạt động vận tải phải đáp ứng Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động giao thông vận tải an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (được ban hành kèm theo Quyết định số 3324/QĐ-BCĐ ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố Hồ Chí Minh). Đảm bảo vận chuyển đúng đối tượng; có sự kiểm tra giám sát của các cơ quan chức năng.

2. Đối tượng vận chuyển (hành khách):

2.1. Người lao động (thuộc các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm công nhân, chuyên gia) tại các tỉnh, thành phố cần di chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh.

2.2. Người lao động đến Thành phố Hồ Chí Minh phải đáp ứng đủ các điều kiện như sau:

- Đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi thứ nhất đủ 14 ngày sau khi tiêm hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 có xác nhận của cơ quan y tế (hoặc theo hướng dẫn của Sở Y tế) đủ điều kiện tham gia hoạt động.

- Có kết quả xét nghiệm (SARS-CoV-2) âm tính còn hiệu lực theo quy định của ngành y tế.

3. Phương thức vận chuyển người lao động bằng đường bộ:

3.1. Phương thức 1: Đơn vị sử dụng lao động tự tổ chức

Đơn vị (doanh nghiệp có nhu cầu vận chuyển công nhân) gửi phương án vận chuyển đến các cơ quan đầu mối (Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận huyện, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, các Ban Quản lý dự án, Tổng công ty thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố hoặc các Bộ, ngành quản lý) để rà soát, tổng hợp gửi Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh xem xét tổ chức triển khai.

Phương tiện vận chuyển: xe ô tô trên 10 chỗ có đăng ký kinh doanh.

Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy nhận diện có mã QR cho phương tiện; thông báo đến các tỉnh, thành phố (Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố) kế hoạch vận chuyển.

Các phương tiện vận chuyển tập kết tại Bến xe Miền Đông hoặc Bến xe Miền Tây khi vào Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, người lao động di chuyển từ bến xe về nơi cư trú/lưu trú bằng xe taxi đã được Sở Giao thông vận tải cấp phép hoặc phương tiện trung chuyển đã được doanh nghiệp đăng ký trong phương án.

Chi phí vận chuyển: do đơn vị sử dụng lao động tự chi trả hoặc thỏa thuận với người lao động.

3.2. Phương thức 2; Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp và Ban Quản lý Khu Công nghệ cao làm đầu mối tổng hợp nhu cầu của các đơn vị đang hoạt động trong các khu chế xuất, khu công nghiệp và khu công nghệ cao; phối hợp với đơn vị vận tải hành khách xây dựng kế hoạch vận chuyển, gửi Sở Giao thông vận tải xem xét cấp giấy nhận diện có mã QR và thông báo đến các tỉnh, thành phố (Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố) kế hoạch vận chuyển.

Các phương tiện vận chuyển chỉ được trả khách tại địa điểm đã đăng ký trong kế hoạch.

Chi phí vận chuyển: do đơn vị sử dụng lao động tự chi trả hoặc thỏa thuận với người lao động.

3.3. Phương thức 3: Tổ chức tuyến vận tải hành khách cố định xuất phát từ bến xe khách liên tỉnh của các tỉnh, thành phố đến Bến xe Miền Đông và Bến xe Miền Tây, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tần suất hoạt động: tối đa 04 chuyến/ngày/tuyến.

Đơn vị vận chuyển: các đơn vị kinh doanh vận tải theo tuyến cố định đảm nhận khai thác trên từng tuyến do Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất với Sở Giao thông vận tải tỉnh, thành phố liên quan và cấp giấy nhận diện QRCode cho phương tiện trước khi thực hiện kế hoạch vận chuyển.

Chi phí vận chuyển: theo giá vé do doanh nghiệp kinh doanh vận tải kê khai, niêm yết theo quy định.

3.4. Thời gian triển khai:

- Giai đoạn 1 (từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 đến ngày 31 tháng 10 năm 2021): Triển khai hoạt động vận chuyển bằng đường bộ theo các phương thức 1 và phương thức 2.

- Giai đoạn 2: triển khai hoạt động vận chuyển thêm phương thức 3 khi có kế hoạch, phương án hoạt động đường bộ liên tỉnh của Bộ Giao thông vận tải (dự kiến vào tháng 11 năm 2021).

4. Phương thức vận chuyển người lao động bằng đường sắt và đường hàng không: Thực hiện theo kế hoạch, phương án của Bộ Giao thông vận tải.

5. Yêu cầu đối với doanh nghiệp, phương tiện, người điều khiển, người phục vụ trên phương tiện

- Doanh nghiệp, phương tiện, người điều khiển, người phục vụ phải đáp ứng Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động giao thông vận tải an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (được ban hành kèm theo Quyết định số 3324/QĐ-BCĐ ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh).

- Người ngồi trên phương tiện phải đeo khẩu trang, thực hiện rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, được kiểm tra y tế trước khi lên phương tiện và khai báo y tế theo quy định.

- Người tổ chức vận chuyển bằng xe ô tô phải quy định cụ thể danh sách xe, vị trí người ngồi trên xe để đảm bảo công tác truy vết khi có xảy ra tình huống dịch bệnh Covid-19.

- Kịp thời thông tin đến cơ quan có thẩm quyền về các trường hợp khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận chuyển và triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

- Trong suốt quá trình di chuyển, phương tiện xe ô tô chỉ được phép dừng tại các trạm dừng nghỉ đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch.

6. Quy định đối với người lao động

- Khi mua vé và lên phương tiện phải xuất trình (1) bản chính giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (theo phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên) được thực hiện trong vòng 72 giờ (kể từ khi lấy mẫu) và (2) Giấy xác nhận đã được tiêm một (01) mũi vắc - xin đã được 14 ngày hoặc giấy xác nhận là người khỏi bệnh Covid-19 của cơ quan có thẩm quyền.

- Tuân thủ vị trí ngồi đảm bảo giãn cách theo hướng dẫn của người điều khiển và nhân viên phục vụ trên phương tiện.

- Đeo khẩu trang trong suốt thời gian di chuyển; thực hiện khai báo y tế; cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin (họ tên, địa chỉ cư trú, số điện thoại liên hệ,..) vào danh sách hành khách trên phương tiện và thực hiện nghiêm các biện pháp y tế khác theo quy định./.

ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HỒ CHÍ MINH

 

 

THE PEOPLE’S COMMITTEE OF HO CHI MINH CITY
------

 THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence-Freedom-Happiness
-----------------

No.: 3232/UBND-DT
Re: Cooperation in transport of workers from provinces/cities to Ho Chi Minh City in new normal

Ho Chi Minh City, on September 30, 2021

 

To: Provincial People’s Committees

In the last period, People’s Committee of Ho Chi Minh City has cooperated with provincial People's Committees to transport people to their hometown while Ho Chi Minh City implemented social distancing measures according to the Prime Minister’s Directive No. 16/CT-TTg dated March 31, 2020. Currently, the pandemic is gradually controlled. Ho Chi Minh City has developed the Plan to intensify COVID-19 prevention and control and recover economic activities of Ho Chi Minh City.

In order to facilitate people’s transport to Ho Chi Minh City for working, the People's Committee of Ho Chi Minh City has developed the Plan to transport people to Ho Chi Minh City for working in the new normal (hereinafter referred to as “Plan”), and kindly requests provincial People's Committees to assist and cooperate in performing the following tasks:

1. Facilitate the travel of workers who meet the conditions set out in the Plan to Ho Chi Minh City for working.

2. Direct provincial Departments of Transport to cooperate with the contact point of Ho Chi Minh City (Department of Transport of Ho Chi Minh City) in organizing the transport of workers to Ho Chi Minh City for working according to the Plan.

3. Direct competent authorities at Covid-19 control posts under the management of the provincial government to facilitate the transport of workers to Ho Chi Minh City by vehicles carrying QRCode identification document (issued by Department of Transport of Ho Chi Minh City) according to the Plan.

4. Direct transport service providers to strictly comply with the COVID-19 prevention and control plans adopted by the Ministry of Health, Ministry of Transport, relevant provincial People’s Committees, Directorate for Roads of Vietnam (in the Official Dispatch No. 4973/TCDBVN-VT dated July 17, 2021) and relevant authorities.

5. Consider giving exemption from medical quarantine to vehicle operators and personnel serving on vehicles when they return to provinces/cities.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

PP. CHAIRMAN
DEPUTY CHAIRMAN
Le Hoa Binh

 

PLAN

TO TRANSPORT PEOPLE TO HO CHI MINH CITY FOR WORKING IN THE NEW NORMAL
(Enclosed with the Official Dispatch No. 3232/UBND-DT dated September 30, 2021 of the People’s Committee of Ho Chi Minh City)

1. Purposes - Requirements:

Facilitate the safe and convenient transport of workers from provinces/cities to Ho Chi Minh City for working.

Such transport must meet Covid-19 prevention and control requirements set out by the Ministry of Transport, Ministry of Health and governments of provinces of departure and arrival.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Eligible passengers:

2.1. Employees (of enterprises and cooperatives performing business activities in Ho Chi Minh City, including workers and experts) who need to transport from provinces/cities to Ho Chi Minh City.

2.2. An employee to be transported to Ho Chi Minh City is required to meet the following conditions:

- Have received the first dose of Covid-19 vaccine for at least 14 days from the vaccination date or have recovered from Covid-19 according to confirmation given by health authorities (or instructions given by the provincial Department of Health).  

- Possess an unexpired Certificate of negative SARS-CoV-2 test results according to regulations of health authorities.

3. Methods of transport of workers by road:

3.1. Method 1: The transport is organized by employers

Employers (enterprises that need to transport their workers) shall send their transport plans to contact points (People's Committees of Thu Duc city and other urban/rural districts, Ho Chi Minh City Export Processing and Industrial Zones Authority, Hi-tech Park Management Board, Project Management Authorities, Corporations affiliated to the People's Committee of Ho Chi Minh City or supervisory Ministries) for reviewing and preparing a consolidated report sent to Department of Transport of Ho Chi Minh City for consideration.

Mean of transport: Vehicles with more than 10 seats, which have been registered to provide transport services.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Vehicles shall be concentrated at Mien Dong Coach Station or Mien Tay Coach Station when entering Ho Chi Minh City. Then, workers shall travel from coach stations to their places of residence/accommodation by taxi as permitted by Department of Transport or transfer vehicles specified in the enterprise’s transport plan.

Transport costs:  paid by employers themselves or as agreed upon with employees.

3.2. Method 2: Ho Chi Minh City Export Processing and Industrial Zones Authority, and Hi-tech Park Management Board shall consolidate demands to transport workers of enterprises operating in export-processing zones, industrial parks and hi-tech zones under their management; cooperate with passenger transport service providers in developing transport plans and submitting them to Department of Transport of Ho Chi Minh City for issuing QRCode identification documents and notifying transport plans to provincial governments (through provincial Departments of Transport).

Passengers shall be only dropped off at registered locations specified in transport plans.

Transport costs:  paid by employers themselves or as agreed upon with employees.

3.3. Method 3: Fixed traffic routes from interprovincial coach stations to Mien Dong and Mien Tay Coach Stations in Ho Chi Minh City shall be organized.

Operating frequency: not exceeding 04 trips/day/route.

Transport units: Fixed-route transport service providers that operate on each route as assigned by Department of Transport of Ho Chi Minh City after reaching agreement with relevant provincial Departments of Transport and have their vehicles carrying QRCode identification documents.

Transport costs:  according to bus ticket fares declared and listed by transport service providers as prescribed.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Period 1 (from October 01, 2021 to October 31, 2021): Transport by road shall be organized adopting Method 1 and Method 2.

- Period 2: Transport method 3 shall be organized according to interprovincial road transport plan adopted by the Ministry of Transport (planned time: November, 2021).

4. Transport of workers by railway and airway: Comply with the plan adopted by the Ministry of Transport.

5. Requirements to be satisfied by enterprises, vehicles, vehicle operators and attendants on vehicles

- Enterprises, vehicles, vehicle operators and attendants on vehicles must satisfy the Criteria for safe transport to facilitate Covid-19 prevention and control in Ho Chi Minh City (enclosed with the Decision No. 3324/QD-BCD dated September 15, 2021 of Ho Chi Minh City Steering Committee for Covid-19 Control).

- Each person on the vehicle must wear facemask, have their hands cleaned with sanitizers and undergo required health check before boarding the vehicle, and complete health declaration as prescribed.

- Providers of transport by automobile must adopt specific provisions on vehicle lists and seats in a vehicle which must ensure contact tracing for Covid-19.

- Any difficulties that arise during transport and implementation of Covid-19 prevention and control measures must be promptly reported to competent authorities.

- Vehicles shall be only parked at rest stops that meet pandemic prevention and control requirements.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- When buying ticket and boarding the vehicle, a worker is required to present (1) the original certificate of negative SARS-CoV-2 test results (by RT-PCR test or quick test) which must have been issued no more than 72 hours from the time of taking sample and (2) certification given by competent authorities that the worker has received the first dose of Covid-19 vaccine for at least 14 days or has recovered from Covid-19.

- Seat properly and ensure distance according to instructions given by the vehicle operator and attendants on the vehicle.

- Wear facemask during the trip; make health declaration; provide adequate and accurate information (including full name, residence and telephone number, etc.) for recording in the list of passengers on the vehicle and strictly comply with other health measures as prescribed./.

PEOPLE’S COMMITTEE OF HO CHI MINH CITY

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3232/UBND-ĐT ngày 30/09/2021 về phối hợp vận chuyển người lao động từ các tỉnh, thành phố đến làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh trong tình hình mới

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.510

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.207.90