Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 151/LĐTBXH-TCCB năm 2018 về rà soát cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu năm 2017 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 151/LĐTBXH-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Trịnh Minh Chí
Ngày ban hành: 12/01/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 151/LĐTBXH-TCCB
V/v rà soát cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu năm 2017

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi:

 ……………………………………………………………
…………………………………………………………….

Đchuẩn bị cho việc tổ chức gặp mặt các cán bộ hưu trí nhân dịp Tết nguyên đán theo thông lệ hằng năm, Bộ đề nghị Thủ trưởng đơn vị rà soát, báo cáo danh sách cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ hưu hoặc từ trần của đơn vị trong năm 2017 theo mẫu đính kèm.

Danh sách gửi về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 19/01/2018 để tổng hợp (bản mềm gửi vào địa chỉ E-mail: nguyenson705@gmail.com)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Trịnh Minh Chí

 

DANH SÁCH NGƯỜI NGHỈ HƯU HOẶC T TRN NĂM 2017
(tính tới thời điểm báo cáo)

I

Danh sách người nghỉ hưu năm 2017

Họ và tên người nghỉ hưu

Đa chỉ liên hngười nghỉ hưu

Số điện thoại người nghỉ hưu

Ghi chú

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

….

 

 

 

 

II

Danh sách người từ trần năm 2017

Họ và tên người từ trần

Địa chỉ liên hệ gia đình

S đin thoi liên hgia đình người từ trn

Ghi chú

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

...

 

 

 

 

Ghi chú: Để tiện liên hệ, đề nghị đơn vị ghi chính xác danh sách người nghỉ hưu hoặc từ trần. Điều chỉnh việc thay đi địa chỉ của người nghỉ hưu thuộc đơn vị trong thời gian vừa qua (nếu có).

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 151/LĐTBXH-TCCB năm 2018 về rà soát cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu năm 2017 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.604
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202