Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1498/VPCP-VX về việc nâng giới hạn tuổi làm việc cho người lái tàu bay do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1498/VPCP-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 07/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1498/VPCP-VX
V/v nâng giới hạn tuổi làm việc cho người lái tàu bay

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Lao động-Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải, Y tế và Tư pháp;
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại công văn số 570/BGTVT-TCCB ngày 24 tháng 01 năm 2008 về việc cho phép nâng giới hạn tuổi làm việc cho người lái tàu bay đến 65 tuổi, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế, Bộ Tư pháp và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nghiên cứu, đề xuất việc kéo dài thời gian làm việc đối với nghề lái tàu bay, trình Chính phủ trong quý II/2008.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTgCP;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, Website CP; Các Vụ: CN, QHQT, TH và Ban XDPL,
- Lưu: VT, VX (3), AT. 23

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1498/VPCP-VX về việc nâng giới hạn tuổi làm việc cho người lái tàu bay do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.916
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.38.35