Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 6373/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 06/11/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6373/VPCP-CN
V/v thẩm định Quy hoạch phát triển giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội giai đoạn đến năm 2020

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Bộ Giao thông vận tải.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Tờ trình số 6938/TTr-BGTVT ngày 30 tháng 10 năm 2007 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội giai đoạn đến năm 2020, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Xây dựng khẩn trương lấy ý kiến các cơ quan liên quan, tổ chức thẩm định Quy hoạch và hoàn chỉnh dự thảo Quyết định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trong quý IV/2007. Trong đó đặc biệt lưu ý về phạm vi quy hoạch và các yếu tố liên quan đến cảnh quan đô thị, đồng thời đưa ra danh mục các dự án cụ thể thực hiện trong từng giai đoạn, đề xuất các dự án ưu tiên cấp bách cần thực hiện sớm.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Chính phủ;
- Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư,
Tài nguyên và Môi trường,
Tài chính, Quốc phòng,
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND thành phố Hà Nội;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
 các Vụ: KTTH, TH, ĐP,
TTBC, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, CN (3). 22

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6373/VPCP-CN ngày 06/11/2007 về việc thẩm định Quy hoạch phát triển giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội giai đoạn đến năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.534

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.136.36