Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 10461/VPCP-CN năm 2017 về Dự án cải tạo, nâng cấp đoạn Khe Ve - Cha Lo, quốc lộ 12A, tỉnh Quảng Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 10461/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 03/10/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10461/VPCP-CN
V/v Dự án cải tạo, nâng cấp đoạn Khe Ve - Cha Lo, quốc lộ 12A, tỉnh Quảng Bình

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình (văn bản số 1365/UBND-KTTH ngày 02 tháng 8 năm 2017); ý kiến của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 9792/BGTVT-ĐTCT ngày 29 tháng 8 năm 2017), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 7200/BKHĐT-KCHTĐT ngày 01 tháng 9 năm 2017), Bộ Tài chính (văn bản số 11017/BTC-ĐT ngày 17 tháng 8 năm 2017) về việc đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp đoạn Khe Ve - Cha Lo, quốc lộ 12A, tỉnh Quảng Bình (Dự án) theo hình thức hợp đồng BOT, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tại các văn bản nêu trên; lưu ý đánh giá kỹ phương án đầu tư Dự án theo hình thức hợp đồng BOT như ý kiến của Bộ Tài chính để bảo đảm lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và sự đồng thuận của người dân.

Trên cơ sở đó, thống nhất về cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai Dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP), bảo đảm khả thi, đúng quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; Vụ KTTH;
- Lưu: VT, CN (2). y

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 10461/VPCP-CN năm 2017 về Dự án cải tạo, nâng cấp đoạn Khe Ve - Cha Lo, quốc lộ 12A, tỉnh Quảng Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


726

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.201.14