Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 7652/BGDĐT-VP về việc báo cáo triển khai thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 7652/BGDĐT-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Trần Quang Quý
Ngày ban hành: 21/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 7652/BGDĐT-VP
V/v báo cáo triển khai thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40/CT-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch số 307/KH-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch Liên ngành số 7575/KHLN-BGDĐT-BVHTTDL-TƯĐTN ngày 19/8/2008 của Bộ GD&ĐT, Bộ VH TT&DL, TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở giáo dục và đào tạo gửi gấp theo hình thức chuyển phát nhanh, Fax và Email về Bộ các nội dung sau:

1. Quyết định thành lập Ban chỉ đạo phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” cấp tỉnh do 1 đồng chí Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo làm Trưởng ban (Thành phần theo hướng dẫn tại Kế hoạch Liên ngành số 7575/KHLN-BGDĐT-BVHTTDL-TƯĐTN ngày 19/8/2008 của Bộ GD&ĐT, Bộ VH TT&DL, TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh).

2. Danh sách Trưởng Ban, Phó Ban thường trực, thư ký Ban chỉ đạo với đầy đủ các thông tin; họ tên, chức vụ, điện thoại liên lạc (Cơ quan hoặc DĐ), địa chỉ Email, để đưa vào “Sổ tay về trường học thân thiện, học sinh tích cực” của Bộ (theo mẫu đính kèm).

3. Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” của tỉnh.

4. Báo cáo nhanh về những việc đã triển khai, đã làm về phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” theo các nội dung Kế hoạch số 307/KH-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ GD&ĐT

Thời gian: Chậm nhất ngày 27 tháng 8 năm 2008.

Địa chỉ nơi nhận:  Gửi 2 bản về 2 cơ quan được Bộ phân công nhiệm vụ thường trực.

- Vụ Công tác Học sinh Sinh viên, Bộ GD&ĐT, Số 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội và theo địa chỉ Email: patuan@moet.gov.vn –fax: (04) 8681598.

 - Dự án Phát triển giáo dục Trung học cơ sở II, tầng 4, Nhà công nghệ cao, Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt Hà Nội và theo địa chỉ Email: anxuanthuy@yahoo.com.vn  fax: (04) 8680937.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Công đoàn giáo dục Việt Nam;
- Vụ GDĐH, Vụ GDTrH, Vụ GDTH, Vụ GDMN, Vụ CTHSSV, Dự án PTGD THCS II và các Dự án, đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT (để thực hiện);
- Website Bộ GD&ĐT;
- Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Quang Quý

 

DANH SÁCH

THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO “PHONG TRÀO THI ĐUA TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC”

Họ và tên

Chức vụ/cơ quan

Điện thoại

(Cơ quan và di động)

Địa chỉ Email

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7652/BGDĐT-VP về việc báo cáo triển khai thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.559

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.230.76.196