Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4552/BGDĐT-CTHSSV năm 2013 lập danh sách các nhà trường nhận sách tặng của nhà xuất bản Kim Đồng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 4552/BGDĐT-CTHSSV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Dương Văn Bá
Ngày ban hành: 05/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4552/BGDĐT-CTHSSV
V/v lập danh sách các nhà trường nhận sách tặng của nhà xuất bản Kim Đồng

Hà nội, ngày 05 tháng 7 năm 2013

 

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Hưởng ứng Phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” do Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phát động, nhà xuất bản Kim Đồng xây dựng Chương trình “Một triệu cuốn sách Kim Đồng dành tặng trẻ em nghèo”, đặc biệt trẻ em nghèo tại các vùng nông thôn, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận thấy, Chương trình của nhà xuất bản Kim Đồng là có ý nghĩa thiết thực nhằm góp phần gìn giữ và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường.

Để Chương trình của nhà xuất bản Kim Đồng đạt được hiệu quả, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố lập danh sách các nhà trường được thụ hưởng chương trình với cơ cấu tỉ lệ: mầm non 37%, tiểu học 58%, trung học cơ sở 5% trong tổng số các trường của tỉnh được thụ hưởng và gửi danh sách về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Công tác học sinh, sinh viên) trước ngày 20/7/2013.

Sau khi nhận được danh sách các nhà trường thụ hưởng chương trình từ các địa phương, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ bàn giao danh sách cho nhà xuất bản Kim Đồng để nhà xuất bản Kim Đồng chủ động trao tặng sách đến tận các nhà trường (mỗi trường 500 cuốn) trong khoảng thời gian từ đầu năm học 2013 đến năm 2015.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Vụ Công tác học sinh, sinh viên, số 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội (CV: Bùi Tiến Dũng: Điện thoại: 04.38694916; 0913459858, email: btdung@moet.edu.vn)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT.Trần Quang Quý (để b/c) ;
- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

TL.BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG TÁC
HỌC SINH, SINH VIÊN

PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Văn Bá

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4552/BGDĐT-CTHSSV năm 2013 lập danh sách các nhà trường nhận sách tặng của nhà xuất bản Kim Đồng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.607

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.120.174