Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 7863/BTC-CST về việc hạch toán khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái vào chi phí hợp lý do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 7863/BTC-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Văn Phụng
Ngày ban hành: 07/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 7863/BTC-CST
V/v hạch toán khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái vào chi phí hợp lý    

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2008

 

Kính gửi:

Công ty TNHH TM Thái Sơn Nam
(368 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, TP. HCM)

 

Bộ Tài chính nhận được công văn số 27-06/08/TSN-CT tháng 6/2008 của Công ty TNHH TM Thái Sơn Nam đề nghị hướng dẫn hạch toán khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh khi nhập khẩu hàng hóa vào chi phí hợp lý, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại điểm 2.23 mục III và điểm 7 mục IV Phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp thì:

- Đối với khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ (chênh lệch tỷ giá đã thực hiện) doanh nghiệp thực hiện hạch toán vào chi phí hoặc thu nhập khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

- Đối với khoản chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính doanh nghiệp không được tính vào chi phí hay thu nhập khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp tại thời điểm thanh toán tiền hàng nhập khẩu, Công ty phát sinh khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái so với thời điểm làm tờ khai hải quan thì Công ty hạch toán khoản chênh lệch này vào chi phí hoặc thu nhập để xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Vụ Pháp chế;
- Tổng cục thuế;
- Lưu: VT, Vụ CST.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ 
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Phụng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7863/BTC-CST về việc hạch toán khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái vào chi phí hợp lý do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.311

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.255.49