Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 6360/VPCP-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 25/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 6360/VPCP-ĐMDN
V/v: cổ phần hóa Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Lao động – Thương binh Xã hội;
- Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (công văn số 59/VCB.VP_m ngày 08 tháng 9 năm 2008) về việc triển khai phương án cổ phần hóa Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Việc sử dụng tiền thu được từ cổ phần hóa Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần và công văn số 10483/BTC-TCDN ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Bộ Tài chính.

2. Giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu cơ chế quản lý tiền lương, thu nhập đối với công ty có vốn chi phối của Nhà nước, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định trong Quý 1 năm 2009.

3. Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam trực tiếp báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề cần xử lý liên quan đến cổ phần hóa.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: Tài chính, Nội vụ, KH&ĐT;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Viết Muôn, Phạm Văn Phượng, các Vụ: TH, KTTH, KGVX, TKBT;
- Lưu: VT, ĐMDN (3b)

KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6360/VPCP-ĐMDN ngày 25/09/2008 về việc cổ phần hóa Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.417

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.56.97