Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4880/TCT-CS về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 4880/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 21/11/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 4880/TCT-CS
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi: Công ty liên doanh Hồng Thái-SIT Việt Nam.

Trả lời công văn số 37/CV-HTS ngày 21/9/2007 của Công ty liên doanh Hồng Thái-SIT Việt Nam về việc hoàn thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2 Mục I phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định: “Đối với cơ sở kinh doanh đầu tư mới đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa phát sinh thuế đầu ra, nếu thời gian đầu tư từ một năm trở lên được xét hoàn thuế đầu vào theo từng năm. Số thuế GTGT đầu vào của tài sản đầu tư được hoàn có giá trị lớn từ 200 triệu đồng trở lên thì được xét hoàn thuế theo từng quý “.

Tại Điểm 4 Mục I phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên quy định: “Cơ sở kinh doanh quyết toán thuế khi sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước có thuế GTGT nộp thừa, số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết” thuộc đối tượng được xét hoàn thuế GTGT.

Tại Mục IV phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC quy định: “Cơ sở kinh doanh sáp nhập hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước cơ sở cũng phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày có quyết định sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước ''...

Trường hợp Công ty liên doanh Hồng Thái-SIT Việt Nam đầu tư xây dựng khu liên hợp khách sạn-siêu thị-thể thao-thương mại-chung cư tại thị xã Cửa Lò đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, do bên nước ngoài không tiếp tục đầu tư như đã cam kết nên Bộ Kế hoạch - Đầu tư đã chấm dứt hoạt động trước thời hạn và thu hồi giấy phép của Công ty liên doanh; khi kiểm tra trong quá trình hoạt động của Công ty liên doanh đã xác định có phát sinh số thuế GTGT đầu vào, chưa phát sinh thuế GTGT đầu ra, căn cứ theo quy định trên thì Công ty được hoàn thuế GTGT đầu vào theo quy định. Công ty thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày có quyết định giải thể.

Trường hợp Công ty đã giải thể thì phải có quyết định thành lập Ban thanh lý Công ty và thời gian hoạt động của Ban thanh lý. Trường hợp đến thời Điểm nộp hồ sơ hoàn thuế, Ban thanh lý vẫn có tư cách đại diện cho Công ty thì Công ty được xét hoàn thuế. Trường hợp đến thời Điểm nộp hồ sơ hoàn thuế Ban thanh lý không còn tư cách đại diện cho Công ty thì Công ty không được xét hoàn thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và liên hệ với Cục thuế tỉnh Nghệ An để được hướng dẫn giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Nghệ An;
- Vụ Pháp chế;
- Các Ban: PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4880/TCT-CS về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.009
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.245.76