Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4579/TCT-CS năm 2014 hướng dẫn chính sách thuế nhà thầu do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 4579/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 17/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4579/TCT-CS

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Một Thành viên Thực Phẩm Huế
(Địa chỉ: 4/114 Lê Ngô Cát, Xã Thủy Xuân, Thành phố Huế)

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 112/CV/TPH ngày 16/09/2014 của Công ty TNHH 1TV Thực Phẩm Huế đề nghị hướng dẫn chính sách thuế nhà thầu. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/04/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam hướng dẫn như sau:

“Điều 4. Đối tượng không áp dụng

Hướng dẫn tại Thông tư này không áp dụng đối với:

1. Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Dầu khí, Luật các Tổ chức tín dụng.

…”

Căn cứ các tài liệu do Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Huế cung cấp như Giấy phép đầu tư số 62/GP-KCN-HP ngày 23/11/2005, Giấy chứng nhận đầu tư số 022 023 000059 ngày 30/06/2008 và Giấy chứng nhận đầu tư số 022 043 000059 chứng nhận thay đổi lần thứ 7 ngày 19/09/2013 của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng thì Công ty TNHH Kokuyo Việt Nam là doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và đã ký Hợp đồng nguyên tắc về việc mua bán hàng hóa số 003/HĐ/HUEFOODS-KOKU/2014 ngày 01/01/2014 với Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Huế thì Công ty TNHH Kokuyo Việt Nam không thuộc đối tượng áp dụng thuế nhà thầu theo hướng dẫn tại Thông tư số 60/2012/TT-BTC nêu trên.

Tổng Cục Thuế trả lời để Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Huế biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Cục Thuế thành phố Hải Phòng;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4579/TCT-CS năm 2014 hướng dẫn chính sách thuế nhà thầu do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.448

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.218.67.1