Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4439/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 28/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4439/TCT-PCCS
V/v: thuế GTGT đối với đại lý cung cấp dịch vụ điện thoại di động.

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2006

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Hà Nam

Trả lời công văn số 263/CT-TH&DT ngày 05/05/2006 của Cục thuế tỉnh Hà Nam đề nghị hướng dẫn vướng mắc về thuế GTGT đối với đại lý cung cấp dịch vụ điện thoại di động, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm 2, Mục II, phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT quy định: "Cơ sở đại lý bán hàng theo các hình thức phải kê khai và nộp thuế GTGT đối với hàng hóa bán đại lý và tiền hoa hồng thu được từ hoạt động đại lý" và tại Điểm 8 Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên hướng dẫn: "cơ sở kinh doanh làm đại lý bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT; cơ sở kinh doanh làm đại lý dịch vụ bưu điện, bảo hiểm, xổ số, bán vé máy bay theo đúng giá quy định của cơ sở giao đại lý hưởng hoa hồng thì không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với doanh thu hàng hóa, dịch vụ nhận bán đại lý và doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng", và căn cứ tại Công văn số 13692 TC/TCTngày 23/11/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu thuế thu nhập cá nhân làm đại lý.

Theo các quy định trên, trường hợp Công ty Điện thoại Di động thanh toán cho Đại lý tiền hoa hồng, phí bán hàng và phát triển thuê bao để các Đại lý cung cấp dịch vụ điện thoại di động cho Công ty thì:

1. Đối với cơ sở kinh doanh làm đại lý dịch vụ điện thoại di động không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với doanh thu từ phí bán hàng và phát triển thuê bao và doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng. Các cơ sở kinh doanh làm đại lý trên phải hạch toán tiền hoa hồng đại lý và Khoản nhận chi hỗ trợ từ bên giao đại lý vào thu nhập để kê khai, nộp thuếTNDN theo quy định.

2. Đối với cá nhân làm đại lý dịch vụ điện thoại di động thì tiền hoa hồng và phí bán hàng và phát triển thuê bao xác định như sau:

- Trường hợp cá nhân làm đại lý dịch vụ điện thoại di động có đăng ký kinh doanh nhưng không thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ thì thực hiện nộp thuế TNDN theo mức ấn định là 5% tính trên hoa hồng (bao gồm cả các Khoản nhận chi hỗ trợ từ bên giao đại lý) theo hướng dẫn tại Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 1/9/2004 của Bộ Tài chính.

- Trường hợp cá nhân làm đại lý dịch vụ điện thoại di động nhưng không có đăng ký kinh doanh thì thực hiện nộp thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao theo quy định tại Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính.

Doanh nghiệp giao đại lý có trách nhiệm khấu trừ số thuế TNDN và thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao vào số tiền hoa hồng và khoản chi hỗ trợ trả cho cá nhân làm đại lý dịch vụ điện thoại di động.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Hà Nam biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4439/TCT-PCCS ngày 28/11/2006 về thuế giá trị gia tăng đối với đại lý cung cấp dịch vụ điện thoại di động do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.419

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!