Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3903/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 01/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3903/TCT-DNK
V/v:hóa đơn đối với tài sản góp vốn

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2005

Kính gửi : Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 11505/CT-TTHT ngày 28/9/2005 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh hỏi về hóa đơn đối với trường hợp trả tài sản góp vốn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về việc này, Điểm 1 công văn số 3845 TCT/DNK ngày 19/11/2004 của Tổng cục Thuế đã hướng dẫn: trường hợp sáng lập viên Công ty góp vốn bằng tài sản, nay họ rút vốn về bằng chính những tài sản đó thì Công ty không phải xuất hóa đơn GTGT, không tính thuế GTGT.

Công văn này hướng dẫn chung cho tất cả các tài sản do sáng lập viên Công ty góp vốn, nay rút vốn về bằng chính những tài sản đó. Tuy nhiên, do có những tài sản cần phải có hóa đơn để đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan quản lý, vì vậy đối với những tài sản này khi trả lại cho người góp vốn, Công ty phải xuất hóa đơn GTGT cho từng tài sản, dòng thuế GTGT gạch chéo, hóa đơn chỉ có giá trị làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và hướng dẫn các đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, Ban DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3903/TCT-DNK ngày 01/11/2005 của Tổng Cục Thuế về hóa đơn đối với trường hợp trả tài sản góp vốn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.536

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!