Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3407/TCT-TTr rà soát, kiểm tra thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ đối với doanh nghiệp kinh doanh hàng tạm nhập tái xuất do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 3407/TCT-TTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 28/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3407/TCT-TTr
V/v rà soát, kiểm tra thuế GTGT đầu vào được khấu trừ đối với các DN kinh doanh hàng tạm nhập tái xuất

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ vào báo cáo kết quả thanh tra công tác quản lý hàng tạm nhập tái xuất tại một số Cục Hải quan, Thanh tra Bộ Tài chính đã phát hiện một số doanh nghiệp kinh doanh hàng tạm nhập tái xuất vi phạm trong kê khai thuế GTGT đầu vào được khấu trừ đối với hàng tạm nhập tái xuất. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục thuế triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Căn cứ để xử lý đối với thuế giá trị gia tăng (GTGT) của hàng hoá, dịch vụ sử dụng cho kinh doanh hàng tạm nhập, tái xuất:

- Căn cứ quy định tại Điểm 20, Mục II, Phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 và Điểm 20, Điều 4, Chương I Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT:

"20.... hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu; hàng tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu;..."

Căn cứ quy định tại Tiết c.2, Điểm 1.2, Mục III, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC nêu trên quy định về thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ được khấu trừ và không được khấu trừ:

"c.2. Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ theo tỷ lệ (%) giữa doanh số chịu thuế giá trị gia tăng so với tổng doanh số của hàng hoá, dịch vụ bán ra".

Căn cứ quy định tại Điểm 2, Điều 14, Mục 1, Chương III Thông tư số 06/2012/TT-BTC nêu trên quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

"Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ sử dụng đồng thời cho sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ, trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ theo tỷ lệ (%) giữa doanh số chịu thuế giá trị gia tăng so với tổng doanh số của hàng hoá, dịch vụ bán ra. Cơ sở kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT hàng tháng tạm phân bổ số thuế GTGT của hàng hoá dịch vụ mua vào được khấu trừ trong tháng, cuối năm cơ sơ kinh doanh thực hiện tính phân bổ số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của năm để kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào và tạm phân bổ khấu trừ theo tháng ".

Từ các quy định nêu trên, hoạt động kinh doanh hàng tạm nhập tái xuất không thuộc diện chịu thuế GTGT, doanh nghiệp không được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho hoạt động kinh doanh hàng tạm nhập tái xuất.

2. Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành rà soát các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh hàng tạm nhập tái xuất và căn cứ vào quy định nêu trên để kiểm tra xác định đúng số thuế GTGT được khấu trừ theo quy định, truy thu và xử lý vi phạm về thuế GTGT đối với các doanh nghiệp kê khai khấu trừ thuế chưa đúng quy định (kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ kinh doanh hàng tạm nhập tái xuất, chưa phân bổ thuế GTGT đầu vào sử dụng chung cho hoạt động kinh doanh chịu thuế và không chịu thuế GTGT - hoạt động kinh doanh hàng tạm nhập tái xuất). Thời kỳ rà soát các năm 2010, 2011 và 8 tháng đầu năm 2012.

Riêng đối với các Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ: Thực hiện kiểm tra các doanh nghiệp theo danh sách kèm theo (Phụ lục I) và rà soát các doanh nghiệp còn lại hoạt động kinh doanh hàng tạm nhập tái xuất để kiểm tra việc kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định.

Kết quả kiểm tra xử lý ngoài việc tổng hợp vào báo cáo kết quả kiểm tra chung định kỳ hàng tháng, quý, năm theo quy định, Cục Thuế tổng hợp báo cáo Tổng cục bằng văn bản theo Biểu 02 đính kèm trước ngày 25/10/2012 đồng thời gửi qua địa chỉ email: dvthanh@gdt.gov.vn; ptlphuong@gdt.gov.vn) để Tổng cục tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế có ý kiến để các Cục Thuế biết và thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3407/TCT-TTr rà soát, kiểm tra thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ đối với doanh nghiệp kinh doanh hàng tạm nhập tái xuất do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.155

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.35.159