Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3276/TCT-CS về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của tài sản cố định thành lập doanh nghiệp tư nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3276/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 13/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3276/TCT-CS
V/v khấu trừ thuế GTGT đầu vào của TSCĐ thành lập DNTN.

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2011

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Khánh Hòa

Trả lời công văn số 1544/CT-TTHT ngày 25/03/2011 của Cục thuế tỉnh Khánh Hòa đề nghị hướng dẫn về khấu trừ thuế GTGT đầu vào của TSCĐ thành lập DNTN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các Điều 14, Điều 21 chương II; Điều 141, Điều 142 chương VI Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 quy định về việc thành lập doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh và DNTN.

Căn cứ điểm 6 mục II phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính thì chuyển quyền sử dụng đất không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Tại điểm 2.18, mục IV, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT hướng dẫn: “2.18 Hóa đơn chứng từ đối với tài sản góp vốn, tài sản điều chuyển được thực hiện như sau: Bên có tài sản góp vốn là cá nhân, tổ chức không kinh doanh:

a) Bên có tài sản góp vốn là cá nhân, tổ chức không kinh doanh:

a.1. Trường hợp cá nhân, tổ chức không kinh doanh có góp vốn bằng tài sản vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần thì chứng từ đối với tài sản góp vốn là biên bản chứng nhận góp vốn, biên bản giao nhận tài sản. Trường hợp tài sản góp vốn là tài sản mới mua, chưa sử dụng, có hóa đơn hợp pháp được hội đồng giao nhận vốn góp chấp nhận thì trị giá vốn góp được xác định theo trị giá ghi trên hóa đơn bao gồm cả thuế GTGT; Bên nhận vốn góp được kê khai khấu trừ thuế GTGT ghi trên hóa đơn mua tài sản của bên góp vốn.

a.2. Trường hợp cá nhân dùng tài sản thuộc sở hữu của mình, giá trị quyền sử dụng đất để thành lập doanh nghiệp tư nhân, văn phòng luật sư thì không phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản, chuyển quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp tư nhân, trường hợp không có chứng từ hợp pháp chứng minh giá vốn của tài sản thì phải có văn bản định giá tài sản của tổ chức định giá theo quy định của pháp luật để làm cơ sở hạch toán giá trị tài sản cố định”.

Căn cứ hướng dẫn trên, chuyển quyền sử dụng đất không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Theo công văn của Cục thuế, trường hợp năm 2009 trước khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư và đăng ký thuế thành lập DNTN thương mại và du lịch Tường Nhàn (giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế cấp ngày 12/8/2009 - chủ DN là ông Võ Tường Trọng) ông Võ Tường Trọng mua 03 lô đất của Công ty TNHH Thương mại du lịch và đầu tư phát triển và thanh toán bằng tiền mặt cho bên bán từ ngày 29/5 đến ngày 29/10/2009 (trong đó 10 lần chuyển tiền từ ngày 29/5 đến ngày 03/8/2009) ba (03) hóa đơn GTGT do bên bán lập ngày 29/10/2009 với tên người mua là Võ Tường Trọng, DNTN thương mại và du lịch Tường Nhàn. Sau đó ông Võ Tường Trọng dùng tài sản là 03 lô đất trên để thành lập DNTN thương mại và du lịch Tường Nhàn thì không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp tư nhân. DNTN thương mại và du lịch Tường Nhàn không được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào mà phải hạch toán vào nguyên giá của tài sản thành lập doanh nghiệp tư nhân.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Khánh Hòa được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST, Vụ CĐKT (BTC);
- Website Tổng cục Thuế;
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3276/TCT-CS về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của tài sản cố định thành lập doanh nghiệp tư nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.398

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.81.29.226