Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 298/BXD-HĐXD hướng dẫn sử dụng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 298/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 01/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 298/BXD-HĐXD
V/v: Hướng dẫn sử dụng CCHN

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1339/SKHĐT-ĐKKD ngày 22/12/2011 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn sử dụng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1/ Chương VI Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định các tiêu chí để xác định năng lực của tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động xây dựng. Theo đó, những cá nhân khi được giao trực tiếp đảm nhận chức danh chủ nhiệm thiết kế, chủ trì thiết kế, giám sát thi công xây dựng công trình mới yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề.

Như vậy, chỉ khi cá nhân trực tiếp tham gia thực hiện công việc xây dựng nào đó thì bắt buộc phải đáp ứng đủ điều kiện năng lực theo quy định. Do vậy khi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp không phải nộp chứng chỉ hành nghề của cá nhân.

2/ Đối với chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và chứng chỉ hành nghề định giá bất động sản:

Việc một người trong cùng một thời gian làm việc cho nhiều doanh nghiệp phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về lao động và các pháp luật khác có liên quan. Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản, người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, định giá bất động sản không được cho thuê, mượn chứng chỉ hành nghề.

Doanh nghiệp đăng ký kinh doanh dịch vụ môi giới, định giá bất động sản phải đáp ứng điều kiện về chứng chỉ hành nghề theo khoản 2 Điều 8 của Luật Kinh doanh bất động sản. Khi doanh nghiệp sử dụng chứng chỉ môi giới, định giá bất động sản để đăng ký kinh doanh thì phải sử dụng chứng chỉ hành nghề của người đang làm việc tại doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật về lao động và pháp luật về doanh nghiệp.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương nghiên cứu thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP, HĐXD (NTH-4)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 298/BXD-HĐXD hướng dẫn sử dụng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.756
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.222.217