Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2171/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc trong việc làm thủ tục hải quan đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2171/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 12/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 2171/TCHQ-GSQL
V/v: vướng mắc trong việc làm thủ tục hải quan đối với DN có vốn đầu tư nước ngoài

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu

Trả lời công văn số 998/CHQ-NV ngày 10/05/2007 của Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo về việc làm thủ tục cho hàng hóa XNK của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trên cơ sở ý kiến của Bộ Công Thương tại văn bản số 3677/BTC-KH ngày 06/05/2008, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Về vướng mắc nêu tại nội dung điểm 1, 2 công văn 998/CHQ-NV nêu trên đã được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư 09/2007/TT-BTM ngày 17/07/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương).

- Về Danh mục hàng nhập khẩu thuộc quyền kinh doanh nhập khẩu dành riêng cho các doanh nghiệp thương mại nhà nước quy định tại điểm 1a, Mục III, Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 04/04/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) được Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) cụ thể hóa tại Mục A, “Danh mục hàng hóa không được quyền phân phối”, phần II, phụ lục số 04, Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/05/2007 về việc công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa.

Tổng cục thông báo để Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, TP (thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2171/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc trong việc làm thủ tục hải quan đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.090
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.42.154