Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 13817/BTC-TCT xác định ngành nghề ưu đãi đầu tư do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 13817/BTC-TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 14/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 13817/BTC-TCT
V/v xác định ngành nghề ưu đãi đầu tư.

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Bộ Tài chính nhận được vướng mắc của Cục thuế và doanh nghiệp hỏi về việc xác định ngành nghề ưu đãi đầu tư để được hương ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 6440/VPCP-KTTH ngày 13/9/2010 của Văn phòng Chính phủ về ưu đãi đầu tư của Công ty mía đường La Ngà sau khi chuyển thành Công ty cổ phần mía đường La Ngà, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

Các Công ty sản xuất kinh doanh mía đường thực hiện cổ phần hóa và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời gian Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 7/8/1999 có hiệu lực thi hành, có hoạt động sản xuất đường từ nguyên liệu mía thì hoạt động này thuộc ngành chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản (ngành nghề ưu đãi đầu tư) quy định tại Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 7/8/1999 để được hưởng ưu đãi đầu tư.

Bộ Tài chính thông báo để Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được biết và hướng dẫn các đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty cổ phần mía đường La Ngà;
- Vụ PC; Vụ CST; Cục TCDN;
- Các đơn vị trực thuộc TCT;
- Lưu: VT, TCT (VT;CS (4b)).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 13817/BTC-TCT xác định ngành nghề ưu đãi đầu tư do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.245
DMCA.com Protection Status

IP: 54.210.61.41