Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 117/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 10/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 117/LĐTBXH-TL
V/v phân phối quỹ tiền lương đối với Giám đốc công ty thành viên hạch toán độc lập

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2007

 

Kính gửi: Tổng Công ty Cao su Việt Nam

Trả lời công văn số 2972/CSVN-LĐTL ngày 15/12/2006 của Tổng công ty Cao su Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 207/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ trách nhiệm đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc công ty nhà nước và Thông tư hướng dẫn số 08/2005/TT-BLĐTBXH ngày 5/01/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì Chủ tịch Hội đồng quản trị tổng công ty có trách nhiệm xây dựng quy chế trả lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc các đơn vị thành viên theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất, kinh doanh và trách nhiệm của từng chức danh.

Theo quy định trên, căn cứ quỹ tiền lương của thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc đã được thẩm định, Tổng công ty thực hiện phân bổ quỹ tiền lương cho Giám đốc công ty thành viên gắn với mức độ hoàn thành nhiệm vụ và hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Trong điều kiện quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước quy định tại Nghị định số 199/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ đang được nghiên cứu, sửa đổi bổ sung cho phù hợp thì trong quy chế trả lương Tổng công ty có thể quy định tạm thời trích một phần quỹ tiền lương để thưởng cho những viên chức quản lý xuất sắc, điều hành công ty bảo toàn và phát triển vốn, nộp ngân sách đầy đủ, lợi nhuận cao và thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động, nhưng mức trích tối đa không quá tỷ lệ được phép trích để thưởng cho người lao động.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Tổng công ty Cao su Việt Nam được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ TL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 117/LĐTBXH-TL ngày 10/01/2007 phân phối quỹ tiền lương đối với Giám đốc công ty thành viên hạch toán độc lập do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.220

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.24.209