Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 115/BXD-XL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Hoàng Thọ Vinh
Ngày ban hành: 04/09/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 115/BXD-XL
V/v: Trả lời công ty cổ phần xây dựng nhà ở số 1 Hà nội về vấn đề năng lực tài chính

Hà Nội, ngày 4 tháng 9 năm 2007

 

Kính gửi: Công ty cổ phần xây dựng nhà ở số 1 Hà nội.

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 86/CV ngày 23/8/2007 của Công ty cổ phần xây dựng nhà ở số 1 Hà nội đề nghị hướng dẫn về vấn đề chứng minh khả năng tài chính khi tham gia đấu thầu. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định của Luật Đấu thầu tại Điều 7 về tư cách hợp lệ của nhà thầu là tổ chức, Điều 10 về điều kiện tham gia đấu thầu đối với một gói thầu và Điều 32 về hồ sơ mời thầu, yêu cầu tài chính trong một gói thầu không có quy định cụ thể về việc nhà thầu phải đưa ra báo cáo tài chính từ 3-5 năm.

Tuy nhiên tại điểm a khoản 2 Điều 17  Nghị định 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ, trong nội dung đánh giá về mặt tài chính có nêu:  Việc đánh giá về mặt tài chính căn cứ theo tiêu chuẩn đánh giá về mặt tài chính nêu ra trong hồ sơ mời thầu.

Do đó, đối với doanh nghiệp mới thành lập dưới 1 năm chưa đủ thời gian để lập báo cáo tài chính, có thể căn cứ vào năng lực tài chính thực tế của nhà thầu và cam kết đảm bảo về tài chính để thực hiện gói thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Quý công ty biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Vụ XL, VP (V.A.M - 03)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ XÂY LẮP
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thọ Vinh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 115/BXD-XL ngày 04/09/2007 về việc Trả lời công ty cổ phần xây dựng nhà ở số 1 Hà nội về vấn đề năng lực tài chính do Bộ xây dựng ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.388

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.4.147
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!