Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8832/VPCP-QHQT phê duyệt Danh mục Dự án viện trợ không hoàn lại của Hàn Quốc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 8832/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 02/11/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8832/VPCP-QHQT
V/v Phê duyệt Danh mục Dự án viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 8572/BKHĐT-KTĐN ngày 25 tháng 10 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt Danh mục dự án "Hỗ trợ thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh ở Việt Nam vận động tài trợ không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc với tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại là 2.000.000 USD, trong đó vốn đối ứng là 4 tỷ đồng Việt Nam.

Vốn đối ứng của Dự án do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cân đối trong ngân sách chi hành chính sự nghiệp được phân bổ hàng năm.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thay mặt Chính phủ Việt Nam, chính thức đề nghị Chính phủ Hàn Quốc tài trợ cho Dự án.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg;
Các Vụ: TH, KTTH, KGVX;
Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 28

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8832/VPCP-QHQT phê duyệt Danh mục Dự án viện trợ không hoàn lại của Hàn Quốc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.880

DMCA.com Protection Status
IP: 34.201.9.19