Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7790/VPCP- KTN về chủ trương thực hiện đầu tư tuyến đường giao thông cấp bách phục vụ di dân cứu hộ, cứu nạn kết hợp ngăn mặn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7790/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 03/10/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7790/VPCP-KTN
V/v chủ trương thực hiện đầu tư một số tuyến đường giao thông cấp bách phục vụ di dân cứu hộ, cứu nạn kết hợp ngăn mặn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2012

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh (tờ trình số 2684/TTr-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2012), ý kiến của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 7573/BGTVT-KHĐT ngày 12 tháng 9 năm 2012), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7297/BKHĐT-KTNN ngày 21 tháng 9 năm 2012) về chủ trương thực hiện đầu tư một số tuyến đường giao thông cấp bách phục vụ di dân cứu hộ, cứu nạn kết hợp ngăn mặn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh:

- Chủ động huy động ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai thực hiện đầu tư một số tuyến đường giao thông cấp bách phục vụ di dân cứu hộ, cứu nạn kết hợp ngăn mặn trên địa bàn Tỉnh, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân trong mùa mưa lũ.

- Sau khi có đủ điều kiện để triển khai thực hiện các tuyến đường nêu trên, căn cứ vào tính cấp bách để xem xét và quyết định theo thẩm quyền việc áp dụng hình thức chỉ định thầu các gói thầu xây lắp của các Dự án theo đúng các quy định hiện hành.

2. Về đề nghị hỗ trợ vốn ngân sách trung ương cho Tỉnh để thực hiện các dự án nêu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- Phó TTg Vũ Văn Ninh;
- Các Bộ: GTVT, NN&PTNT;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
 Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (3). Hong (19b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7790/VPCP- KTN về chủ trương thực hiện đầu tư tuyến đường giao thông cấp bách phục vụ di dân cứu hộ, cứu nạn kết hợp ngăn mặn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.792

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.62.41