Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 7507/BTC-ĐT về việc quản lý thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2009 do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 7507/BTC-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Hiếu
Ngày ban hành: 27/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 7507/BTC-ĐT
V/v quản lý thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2009

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91.

 

Bộ Tài chính đã có công văn số 7135/BTC-ĐT ngày 20/5/2009 về Thông báo tình hình giải ngân vốn đầu tư XDCB 3 tháng đầu năm 2009 của các Bộ, ngành Trung ương. Trong đó cho thấy tỷ lệ giải ngân của các đơn vị vẫn còn rất thấp so với kế hoạch nhà nước giao. Đồng thời năm 2009 ngoài kế hoạch đã giao để thực hiện việc kích đầu tư, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục bổ sung thêm vốn trái phiếu Chính phủ, vốn ứng trước ngân sách nhà nước. Để tiếp tục tăng cường công tác quản lý và đẩy mạnh việc giải ngân vốn đầu tư năm 2009, Bộ Tài chính hướng dẫn một số điểm về việc quản lý, thanh toán các nguồn vốn đầu tư XDCB năm 2009 như sau:

I. ĐỐI VỚI NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1. Nguồn vốn thuộc kế hoạch năm 2009:

- Thực hiện Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 19/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2009, các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo giải quyết các vướng mắc về thủ tục đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng, đấu thầu, thi công,… nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân của các dự án.

- Thực hiện việc điều hòa điều chỉnh theo thẩm quyền kế hoạch vốn giữa các dự án, cắt giảm các dự án không có khả năng thực hiện để bổ sung cho các dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2009 và 2010, các dự án ODA còn thiếu vốn và các dự án cần đẩy nhanh tiến độ.

- Đối với các dự án của các Bộ, ngành Trung ương, Bộ Tài chính sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ cắt giảm kế hoạch vốn của các dự án đến hết tháng 6 năm 2009 chủ đầu tư chưa đến giao dịch với Kho bạc nhà nước và các dự án đến hết tháng 9 năm 2009 chưa thanh toán vốn thuộc kế hoạch năm 2009 để bổ sung vốn cho các dự án cần thiết khác. Đối với các dự án của địa phương, các Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để thực hiện việc cắt giảm, tăng vốn theo thời hạn này cho phù hợp.

- Phấn đấu thực hiện giải ngân nhanh và giải ngân hết kế hoạch vốn trong niên độ kế hoạch năm 2009, không kéo dài thanh toán sang năm 2010.

2. Nguồn vốn ứng trước kế hoạch năm sau:

- Các dự án đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định ứng vốn cần đẩy nhanh thực hiện và giải ngân. Sau khi Thủ tướng Chính phủ có quyết định ứng vốn tiếp, các Bộ, ngành và địa phương phân bổ ngay cho các dự án và chỉ đạo đẩy nhanh việc thực hiện.

- Các dự án nguồn vốn ứng trước được quản lý, giải ngân như đối với nguồn vốn thuộc kế hoạch năm 2009. Nguồn vốn ứng trước được giải ngân theo tiến độ thực hiện dự án và giải ngân trong niên độ kế hoạch năm 2009, không kéo dài sang năm 2010. Các Bộ, ngành và địa phương thực hiện việc điều hòa điều chỉnh kế hoạch vốn giữa các dự án để đảm bảo giải ngân hết số vốn ứng trước.

II. ĐỐI VỚI NGUỒN VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ.

1. Nguồn vốn thuộc kế hoạch năm 2009:

- Thực hiện Quyết định số 350/QĐ-TTg ngày 16/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2009 cho các Bộ và địa phương, các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương phân bổ kế hoạch vốn cho các dự án, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân.

- Các Bộ, ngành và địa phương thực hiện việc điều hòa, điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2009 theo tinh thần Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 06/4/2009 về phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2009 của Chính phủ để thực hiện mục tiêu sớm hoàn thành dứt điểm dự án, công trình.

- Phấn đấu thực hiện giải ngân nhanh và giải ngân hết kế hoạch vốn trong niên độ kế hoạch năm 2009, không kéo dài thanh toán sang năm 2010.

2. Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung:

- Sau khi Quốc hội thông qua chủ trương phát hành thêm nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2009 và Thủ tướng Chính phủ quyết định giao kế hoạch, các Bộ, ngành và địa phương phân bổ ngay cho các dự án và chỉ đạo đẩy nhanh việc thực hiện.

- Các dự án nguồn vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung được quản lý, giải ngân như đối với nguồn vốn thuộc kế hoạch năm 2009.

III. TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ

1. Để thực hiện mục tiêu kích cầu đầu tư, trong năm 2009, tổng mức vốn đầu tư XDCB của Nhà nước khá lớn và có nhiều nguồn khác nhau. Các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo giải quyết các khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhằm giải ngân hết số vốn được giao; đồng thời tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả vốn đầu tư.

2. Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong khâu thẩm tra phân bổ, kiểm soát thanh toán để tạo điều kiện cho các dự án giải ngân nhanh hơn. Đồng thời với cơ chế “thanh toán trước, kiểm soát sau” Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư hướng dẫn cơ chế “thanh toán trước, thẩm tra kế hoạch phân bổ sau”. Do vậy đề nghị các Bộ, ngành và địa phương khẩn trương phân bổ kế hoạch gửi đến cơ quan Kho bạc nhà nước để thanh toán kịp thời và yêu cầu Kho bạc nhà nước sau khi nhận được kế hoạch phân bổ vốn đầu tư của các Bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh, triển khai công tác kiểm soát thanh toán theo quy định mà không chờ ý kiến thẩm tra của cơ quan Tài chính. Trường hợp dự án không đủ thủ tục đầu tư, Kho bạc nhà nước không thanh toán, nếu đã thanh toán thì thực hiện thu hồi số vốn đã thanh toán cho dự án đó.

3. Các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo để các Bộ chức năng tổng hợp, phân tích và báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện từng nguồn vốn, kịp thời có chỉ đạo để thực hiện đạt được mục tiêu đề ra.

Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91 và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Sở Tài chính các tỉnh, Thành phố;
- Vụ NSNN, KBNN;
- Lưu: VT, Vụ ĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu  

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7507/BTC-ĐT về việc quản lý thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2009 do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.032
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.180