Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 5393/TCT-KK 2020 kê khai bổ sung thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư

Số hiệu: 5393/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Lê Thị Duyên Hải
Ngày ban hành: 18/12/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 5393/TCT-KK
Vv chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2020

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long;
- Công ty TNH
H Young Vĩnh Long.
(Đ/c: Tổ 12, Ấp An Hiệp, xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long)

Trả lời công văn số 20.10.2020-CV/YVL ngày 20/10/2020 của Công ty TNHH Young Vĩnh Long về việc kê khai bổ sung thuế GTGT đối với dự án đầu tư, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Liên quan đến vướng mắc của Công ty TNHH Young Vĩnh Long, ngày 29/7/2020 Tổng cục Thuế đã có công văn số 3024/TCT-KK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng gửi Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long hướng dẫn Công ty TNHH Young Vĩnh Long thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Tổng cục thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long và Công ty TNHH Young Vĩnh Long được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Phi Vân Tuấn (để báo cáo);
- Vụ CS, PC (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
Lê Thị Duyên Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5393/TCT-KK ngày 18/12/2020 về việc kê khai bổ sung thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


873

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.248
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!