Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 412/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Hoàng Thọ Vinh
Ngày ban hành: 07/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 412/BXD-HĐXD
V/v: Chọn nhà thầu phụ nước ngoài.

Hà Nội, ngày  07 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty Gang thép Thái Nguyên

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1494/T-GT9 ngày 19/9/2008 của Công ty về việc xin phép cho nhà thầu phụ nước ngoài vào thi công Dự án đầu tư mở rộng sản xuất giai đoạn 2 gang thép Thái Nguyên. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ, nhà thầu nước ngoài khi hoạt động xây dựng tại Việt Nam phải liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc sử dụng thầu phụ Việt Nam; không có quy định nào không cho phép tổng thầu thuê thầu phụ nước ngoài thực hiện một số công việc của tổng thầu. Do vậy, trong trường hợp đối với những công việc mà không có nhà thầu phụ Việt Nam nào đáp ứng được điều kiện, yêu cầu của tổng thầu thì tổng thầu được phép thuê thầu phụ nước ngoài có đủ điều kiện năng lực để thực hiện các gói thầu đó, nhưng phải được sự đồng ý của chủ đầu tư.

Nhà thầu phụ nước ngoài được lựa chọn, phải thực hiện xin giấy phép thầu, tuân thủ các quy định của Quy chế nêu trên và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty Gang thep Thái Nguyên hướng dẫn và quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài thực hiện theo các quy định hiện hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ QLHĐXD (NLĐ - 03).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thọ Vinh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 412/BXD-HĐXD ngày 07/10/2008 về việc chọn nhà thầu phụ nước ngoài do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.606

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.92.49