Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3793/VPCP-KTTH về việc kéo dài thời hạn thực hiện và thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3793/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 09/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3793/VPCP-KTTH
V/v kéo dài thời hạn thực hiện và thanh toán vốn đầu tư XDCB của Bộ TN&MT.

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 1509/BTNMT-KH ngày 28 tháng 4 năm 2008, ý kiến của các Bộ: Tài chính tại văn bản số 6010/BTC-ĐT ngày 23 tháng 5 năm 2008; Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3738/BKH-KHGDTN&MT ngày 26 tháng 5 năm 2008 về việc đề nghị cho phép được kéo dài thời hạn thực hiện và thanh toán vốn đầu tư năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán số vốn còn lại của Dự án đầu tư cấp bách trạm ra đa thời tiết Đông Hà phục vụ dự báo bão và mưa thuộc kế hoạch năm 2007 đến hết niên độ tài chính năm 2008.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án, sớm đưa công trình vào hoạt động.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, TTĐT, Vụ KHVX;
- Lưu: VT, KTTH (3b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3793/VPCP-KTTH về việc kéo dài thời hạn thực hiện và thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.903
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238