Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3006/TCHQ-TXNK vướng mắc chính sách thuế đối với dự án đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3006/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 15/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3006/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc chính sách thuế đối với dự án đầu tư

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 301/HQGLKT-NV ngày 9/4/2012 của Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum về việc vướng mắc chính sách thuế đối với dự án đầu tư. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về chính sách thuế:

Căn cứ quy định tại khoản 7 Điều 100 Thông tư số 79/2009/TT-BTC thì hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án Nhà máy Thủy điện Đắk Ne thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ được miễn thuế nhập khẩu.

Căn cứ quy định tại điểm d khoản 21 Điều 100 Thông tư số 79/2009/TT-BTC thì trường hợp tổ chức, cá nhân nhập khẩu ủy thác hoặc trúng thầu nhập khẩu hàng hóa (giá cung cấp theo hợp đồng ủy thác hoặc trúng thầu theo Quyết định trúng thầu không bao gồm thuế nhập khẩu) để cung cấp cho các đối tượng hưởng ưu đãi miễn thuế nhập khẩu theo quy định từ khoản 7 đến khoản 19 Điều này thì cũng được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu ủy thác, trúng thầu.

Căn cứ quy định tại điểm e.7.2 khoản 2 Điều 11 Thông tư số 79/2009/TT-BTC thì hồ sơ nhập khẩu trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu ủy thác thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu nêu tại Điều 100 Thông tư này thì phải có hợp đồng ủy thác nhập khẩu hàng hóa, trong đó có quy định giá cung cấp theo hợp đồng ủy thác không bao gồm thuế nhập khẩu.

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu ủy thác của Công ty NVM cho Công ty Tấn Phát thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu, tuy nhiên không đảm bảo hồ sơ, thủ tục miễn thuế vì vậy phải nộp đầy đủ thuế theo quy định.

2. Đề nghị Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện đăng ký tờ khai hải quan lô hàng nhập khẩu ủy thác của Công ty NVM cho Công ty Tấn Phát (thiếu hợp đồng ủy thác tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan; trị giá hàng hóa nhập khẩu trên tờ khai hải quan, hợp đồng ủy thác (bổ sung) hợp đồng ngoại thương không thống nhất nhưng vẫn cho đăng ký tờ khai nhập khẩu).

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3006/TCHQ-TXNK vướng mắc chính sách thuế đối với dự án đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.205

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.150.57