Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2831/VPCP-KTN về việc phát triển dự án nhiệt điện Hải Dương theo hình thức BOT do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2831/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 05/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2831/VPCP-KTN
V/v Phát triển dự án nhiệt điện Hải Dương theo hình thức BOT

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

 

Xét đề nghị của Bộ Công Thương (công văn số 3605/BCT-NL ngày 22 tháng 4 năm 2009) về việc thực hiện dự án nhiệt điện Hải Dương theo hình thức BOT, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1 Đồng ý Tập đoàn Jaks Resources Bhd Malaysia phát triển Dự án nhiệt điện Hải Dương theo hình thức BOT.

2. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan đàm phán các hợp đồng với Tập đoàn Jaks Resources Bhd Malaysia theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, các đơn vị liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tập đoàn CN Than  - Khoáng sản Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: TKBT, TH, KTTH; QHQT, Cổng TTĐT;
- Lưu VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2831/VPCP-KTN về việc phát triển dự án nhiệt điện Hải Dương theo hình thức BOT do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


898
DMCA.com Protection Status

IP: 54.210.61.41