Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 271TCT/ĐTNN về việc thuế Nhà thầu nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 271TCT/ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 20/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 271TCT/ĐTNN
V/v: thuế Nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi: Công ty TNHH dầu nhờn Caltex Việt Nam

Trả lời công văn số 051104/CLVL ngày 5/11/2004 của Công ty TNHH dầu nhờn Caltex Việt Nam về việc thuế Nhà thầu nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức cá nhân nước ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, thì:

1. Chi phí giao dịch/liên lạc: Trường hợp Công ty Caltex Singapore cung cấp dịch vụ thông tin liên lạc để chuyển các thư điện tử của Công ty TNHH dầu nhờn Caltex Việt Nam từ Singapore đi các nước khác thì Công ty Caltex Singapore không phải nộp thuế theo quy định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC nêu trên.

2. Bản quyền sử dụng chương trình Salomon: Công ty Salomon Softwera SEA Pte.Ltd. cung cấp phần mềm kế toán Salomon và các dịch vụ phần mềm, tư vấn, sửa chữa chương trình… thì Công ty Salomon Softwera SEA Pte.Ltd thuộc đối tượng nộp thuế TNDN đối với thu nhập từ tiền bản quyền. Công ty TNHH dầu nhờn Caltex Việt Nam có trách nhiệm kê khai, khấu trừ và nộp số thuế TNDN của Công ty Salomon Softwera SEA Pte.Ltd. vào NSNN theo qui định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP(HC), ĐTNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 271TCT/ĐTNN về việc thuế Nhà thầu nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.019
DMCA.com Protection Status

IP: 52.200.130.163