Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2257/BNN-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Hữu Điệp
Ngày ban hành: 26/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2257/BNN-ĐMDN
V/v dự án đầu tư Công ty cổ phần Phân phối Liên Minh được mua lại.

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Phúc đáp Công văn số 2674/SKHĐT-ĐKĐT ngày 14/4/2011 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh về Dự án đầu tư Công ty cổ phần Phân phối Liên Minh do các nhà đầu tư nước ngoài là pháp nhân SUTL CORPORATION PTE.LTD; SUTL GLOBAL PTE. LTD; SUTL CORPORATION LIMITED do mua lại. Sau khi nghiên cứu hồ sơ tài liệu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị Định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư và Thông tư số 09/TT-BTM ngày 17/07/2007 của Bộ Thương mại Hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

1. Công ty cổ phần Phân phối Liên Minh được thành lập do các cổ đông có quốc tịch Việt Nam góp vốn thành lập và được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 030513571 ngày 31/05/2007. Do vậy, các tổ chức nước ngoài trên mua lại Công ty cổ phần Phân phối Liên Minh phải thực hiện thủ tục đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp được chuyển sang hình thức Giấy chứng nhận đầu tư.

2. Ngành nghề kinh doanh: thống nhất với điều chỉnh nội dung hoạt động của dự án đầu tư là thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn, bán lẻ (không thành lập cơ sở bán buôn, bán lẻ) theo danh mục nhà đầu tư đã đăng ký phù hợp các cam kết của Việt Nam với các Tổ chức quốc tế và pháp luật Việt Nam.

3. Ưu đãi đầu tư: Nhà đầu tư được hưởng chế độ ưu đãi theo danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về dự án đầu tư Công ty cổ phần phân phối Liên Minh được mua lại, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh tổng hợp và trình UBND Thành phố Hồ Chí Minh xem xét quyết định cấp Giấy chứng nhận đầu tư./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Diệp Kỉnh Tần (để báo cáo);
- Lưu: VP, Ban ĐMDN.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG - TRƯỞNG BAN
BAN ĐỔI MỚI QUẢN LÝ DNNN
Nguyễn Hữu Điệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2257/BNN-ĐMDN ngày 26/04/2011 về dự án đầu tư Công ty cổ phần Phân phối Liên Minh được mua lại do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.571

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.252.196