Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 212/BNN-KH thông báo danh mục và kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn Ngân sách nhà nước năm 2012 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 212/BNN-KH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 03/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 212/BNN-KH
V/v: Thông báo danh mục và kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2012

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Kho bạc nhà nước Trung ương.

 

Căn cứ quyết định số 102/QĐ-TTg ngày 18/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2012;

Căn cứ quyết định số 70/QĐ-BKHĐT ngày 18/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2012;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo danh mục và kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2012 như sau:

1. Thông báo danh mục và kế hoạch vốn đầu tư cho từng dự án đủ điều kiện triển khai ngay kế hoạch năm 2012 theo quyết định số 70/QĐ-BKHĐT ngày 18/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; phân bổ chi tiết vốn cho các tiểu dự án vốn ODA.

Trong phân bổ, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị điều chuyển 30 tỷ đồng kế hoạch vốn nước ngoài của dự án Phước Hoà cho dự án Chống lũ hạ du sông Sài Gòn.

2. Đối với các dự án trong phụ lục số III, quyết định số 70/QĐ-BKHĐT ngày 18/01/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

2.1. Các dự án khởi công mới:

Đề nghị thông báo vốn cho 03 dự án đã phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán, gồm:

- Dự án Trung tâm chọn giống cá rô phi Quảng Nam có Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán số 625/QĐ-VTS1 ngày 31/12/2010.

- Dự án Sản xuất giống nấm giai đoạn 2011-2015 có quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán số 48 /QĐ-TT-DAG ngày 15/12/2011.

- Dự án Sản xuất giống cà phê, ca cao giai đoạn 2011-2015 có quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán số 01 /QĐ-VNLT- TCHC ngày 06/01/2012.

Còn lại 23 dự án chưa có quyết định phê duyệt tổng dự toán gồm:

- Phát triển ngân hàng gen cây trồng quốc gia (giai đoạn 2011-2015).

- Sản xuất giống ngô lai (giai đoạn 2011-2015).

- Tăng cường năng lực quản lý nguồn gien cây Lâm nghiệp tại Vườn quốc gia Ba Vì.

- 20 dự án thuộc chương trình Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng bền vững.

Bộ Nông nghiệp và PTNT cam kết chỉ đạo chủ đầu tư phê duyệt TKKT-BVTC-TDT trước ngày 31/3/2012.

(Chi tiết như phụ lục 1 và 2 kèm theo).

2.2 Các dự án chuyển tiếp bố trí:

- Đối với 05 dự án ngành thuỷ sản: Trung tâm huấn luyện nghề khai thác hải sản (Khánh Hoà); Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá sông Dinh, Khu neo đậu tránh trú bão Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu), dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng và hệ thống thuỷ lợi phục vụ nuôi trồng thuỷ sản Đầm Nại (Ninh Thuận) và Dự án Vùng nuôi trồng thủy sản tập trung Hoàng Xá (Phú Thọ), Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ rà soát điều chỉnh lại qui mô theo hướng giảm TMĐT để phù hợp với khả năng cân đối vốn.

- Đối với 03 dự án ngành thuỷ lợi gồm: SCNC cụm hồ tỉnh Nghệ An, SCNC đập dâng Văn Mối (Bình Định), Hồ Đắk Uy (Kon Tum) là các dự án cấp bách, bảo đảm an toàn các hồ chứa nước và số vốn bố trí chỉ đủ hoàn vốn đã ứng và thanh toán khối lượng đã hoàn thành đến điểm dừng kỹ thuật để đảm bảo an toàn công trình. Đề nghị được thông báo kế hoạch vốn năm 2012. Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Kho bạc nhà nước Trung ương chấp thuận và sớm thông báo vốn cho các chủ đầu tư thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Các Vụ, Tổng cục, Cục;
- Thanh tra, Văn phòng Bộ;
- Trung tâm TH-TK;
- Lưu VT, KH.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 212/BNN-KH thông báo danh mục và kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn Ngân sách nhà nước năm 2012 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.948

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.57.84